Tìm hiểu về INCOTERMS 2020 và những cập nhật đáng chú ý

Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping tự tin là một trong những nhà thầu vận tải Đa Phương Thức hàng đầu tại Việt Nam. 

Incoterms 2020, là bản cập nhật mới nhất của hệ thống Incoterms, bao gồm 11 điều khoản độc lập với nhiều điểm được điều chỉnh đáng chú ý so với phiên bản trước đó là Incoterms 2010. Bài chia sẻ của Project Shipping là một tài liệu tham khảo chi tiết về Incoterms 2020, những quy tắc quan trọng của thương mại quốc tế, với những điều chỉnh và cập nhật đáng chú ý.

Tìm hiểu về INCOTERMS 2020 và những cập nhật đáng chú ý
Tìm hiểu về INCOTERMS 2020 và những cập nhật đáng chú ý

Incoterms 2020 là gì?

Incoterms 2020, được công bố chính thức từ ngày 01/01/2020 bởi Phòng Thương mại Quốc tế (ICC), đặt ra 11 điều kiện quy định giá cả và trách nhiệm trong các giao dịch hàng hóa quốc tế, bao gồm FOB, FAS, CIF, CFR, EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP.

Trong bản cập nhật Incoterms 2020, khái niệm “vận chuyển hàng hóa” đã được định nghĩa rõ ràng hơn, đồng nghĩa với thời điểm trong quá trình giao dịch khi rủi ro, mất mát hoặc hư hỏng của hàng hóa được chuyển giao từ bên bán sang bên mua. Điều này là sự khác biệt đáng kể so với các phiên bản trước đó khi thuật ngữ này chỉ được mô tả một cách không chính thức.

Incoterms 2020 cũng điều chỉnh nội dung để tăng cường an ninh trong quá trình xuất nhập khẩu và rõ ràng hóa trách nhiệm của từng bên đối với các yêu cầu cụ thể.

So sánh Incoterms 2020 và Incoterms 2010

Những điểm thay đổi mới của Incoterms 2020

Trong phiên bản Incoterms 2020, có hai điểm thay đổi chính so với phiên bản Incoterms 2010.

Thứ nhất, điều kiện DAT (Delivered at Terminal – Giao hàng tại bến cảng) đã được thay thế bằng điều kiện DPU (Delivered at Place Unloaded – Giao hàng tại điểm đã được dỡ hàng). Mục đích của thay đổi này là để tập trung vào việc người bán phải giao hàng đến một điểm cụ thể đã được định trước, chẳng hạn như bến cảng, ICD, ga tàu hoặc một địa điểm khác tùy thuộc vào thỏa thuận giữa hai bên. Điều khoản DPU mở rộng địa điểm giao hàng, bao gồm bất kỳ địa điểm nào trong nước nhập khẩu mà hai bên đã thỏa thuận. Theo điều kiện DPU, người bán phải đảm bảo hàng hóa được dỡ từ phương tiện vận chuyển tại điểm giao hàng đã thống nhất trước đó. Người bán sẽ chịu trách nhiệm và rủi ro cho đến khi hàng hóa được dỡ xuống tại điểm giao hàng đã thỏa thuận trước đó, và việc bảo hiểm sẽ được thỏa thuận trong hợp đồng thương mại.

Thứ hai, điều khoản FCA Incoterms 2020 đã được bổ sung để cho phép nhà vận chuyển phát hành vận đơn cho người bán khi nhận hàng từ người bán (do người mua chỉ định). Trước đây, điều kiện FCA yêu cầu người bán giao hàng cho người vận chuyển do người mua chỉ định. Tuy nhiên, khi hai bên sử dụng phương thức thanh toán quốc tế là Thư tín dụng (L/C), việc có vận đơn “On board” sẽ gây khó khăn trong việc thanh toán. Để giải quyết vấn đề này, theo điều khoản FCA Incoterms 2020, nếu được quy định trong hợp đồng, người mua sẽ chỉ đạo người vận chuyển lấy hàng và phát hành vận đơn cho người bán. Điều này giúp người bán dễ dàng nhận được tiền hàng khi thanh toán qua phương thức L/C.

Tìm hiểu về INCOTERMS 2020 và những cập nhật đáng chú ý
Tìm hiểu về INCOTERMS 2020 và những cập nhật đáng chú ý

Những điểm khác biệt khác giữa Incoterms 2020 và Incoterms 2010

Ngoài những điểm mới được đề cập ở phần 2.1, phiên bản Incoterms 2020 cũng đưa ra nhiều sự thay đổi quan trọng khác. Dưới đây là những điểm nổi bật:

 1. Trong điều kiện CIF Incoterms 2020 và CIP Incoterms 2020, có quy định rằng người bán phải mua bảo hiểm cho hàng hóa, và loại bảo hiểm mặc định là loại (A) cho CIP. Điều này khác biệt so với Incoterms 2010, nơi mà bảo hiểm bắt buộc cho CIP là loại (C).
 2. Mục 9A và 9B trong Incoterms 2020 chi tiết rõ trách nhiệm và chi phí của cả người bán và người mua.
 3. Các điều khoản FCA, DAP, DPU, DDP mở rộng khả năng sử dụng phương tiện vận tải của người mua hoặc người bán để vận chuyển hàng hóa.
 4. Bổ sung quy định về bảo mật thông tin yêu cầu các bên phải đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến hàng hóa, giá cả và các thông tin khác liên quan đến thỏa thuận trong hợp đồng.

Tóm tắt các điều kiện giao hàng Incoterms 2020

Tìm hiểu về INCOTERMS 2020 và những cập nhật đáng chú ý
Tìm hiểu về INCOTERMS 2020 và những cập nhật đáng chú ý

Nhóm điều kiện áp dụng cho mọi phương thức vận tải

Incoterms 2020 đặt ra 11 điều khoản giao hàng, chi tiết như sau:

07 Điều Kiện Áp Dụng Cho Mọi Phương Thức Vận Tải:

 1. EXW – Ex Works (Giao tại Xưởng): Người mua chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí và rủi ro từ khi hàng sẵn sàng tại xưởng.
 2. FCA – Free Carrier (Giao Cho Người Chuyên Chở): Người bán chịu trách nhiệm đưa hàng đến điểm chỉ định, sau đó chịu trách nhiệm đối với chi phí và rủi ro.
 3. CPT – Carriage Paid To (Cước Phí Trả Tới): Người bán chịu trách nhiệm đưa hàng đến điểm chỉ định, chi trả cước phí cho vận chuyển, và chịu trách nhiệm cho rủi ro cho đến khi hàng đến nơi.
 4. CIP – Carriage & Insurance Paid To (Cước Phí và Bảo Hiểm Trả Tới): Tương tự như CPT, nhưng người bán còn phải chi trả bảo hiểm.
 5. DAP – Delivered At Place (Giao tại Địa Điểm): Người bán chịu trách nhiệm đưa hàng đến địa điểm chỉ định và giải phóng hàng, nhưng không chi trả phí xuất nhập khẩu.
 6. DPU – Delivery at Place Unloaded (Giao tại Địa Điểm Đã Dỡ Xuống): Tương tự như DAP, nhưng người bán còn chịu trách nhiệm cho việc dỡ hàng.
 7. DDP – Delivered Duty Paid (Giao Đã Trả Thuế): Người bán chịu trách nhiệm đưa hàng đến địa điểm chỉ định, chi trả tất cả các chi phí, thuế, và rủi ro.

04 Điều Kiện Áp Dụng Cho Phương Thức Vận Tải Đường Biển và Đường Thủy Nội Địa:

 1. FOB – Free On Board (Giao Hàng Trên Tàu): Người bán chịu trách nhiệm đưa hàng lên tàu, chi trả cước phí đến cảng đích, và chịu trách nhiệm cho rủi ro cho đến khi hàng lên tàu.
 2. FAS – Free Alongside Ship (Giao Dọc Mạn Tàu): Người bán chịu trách nhiệm đưa hàng đến cạnh tàu, chi trả cước phí đến cảng đích, và chịu trách nhiệm cho rủi ro cho đến khi hàng ở bờ cạnh tàu.
 3. CIF – Cost, Insurance & Freight (Tiền Hàng, Bảo Hiểm và Cước Phí): Người bán chịu trách nhiệm đưa hàng lên tàu, chi trả cước phí và bảo hiểm đến cảng đích, và chịu trách nhiệm cho rủi ro cho đến khi hàng lên tàu.
 4. CFR – Cost and Freight (Tiền Hàng và Cước Phí): Tương tự như CIF, nhưng không bao gồm bảo hiểm.

Điều kiện EXW Incoterms 2020

Để tránh những khó khăn phát sinh trong quá trình vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là khi bên mua không có kinh nghiệm và khả năng thực hiện các thủ tục liên quan đến lô hàng như vận chuyển, thủ tục hải quan, và mua bảo hiểm, bên bán nên đề xuất ký hợp đồng theo điều kiện EXW Incoterms 2020.

EXW Incoterms 2020
EXW Incoterms 2020

Theo điều kiện này, bên bán chỉ cần đặt hàng tại xưởng của mình, và bên mua sẽ thanh toán giá trị hàng (theo hóa đơn). Sau đó, bên mua sẽ tự chịu trách nhiệm và giải quyết các vấn đề liên quan đến hàng hóa từ lúc nhận hàng từ bên bán. Điều này giúp bên mua có quyền quyết định và chịu trách nhiệm cho mọi khía cạnh liên quan đến hàng hóa kể từ khi nhận được chúng.

Tóm tắt:

 • EXW có nghĩa là người bán giao hàng tại một địa điểm cụ thể (nhà kho hoặc nhà máy), và quyền lợi của người mua bắt đầu khi hàng hóa được đặt tại địa điểm đó.
 • Người bán không cần phải bốc xếp hàng lên phương tiện vận chuyển hoặc thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu.
 • Người bán chịu rủi ro đối với hàng hóa (trước khi xếp lên phương tiện vận chuyển) cho đến khi giao hàng tại địa điểm được chỉ định.
 • Điều kiện giao hàng EXW quy định trách nhiệm tối thiểu của người bán.
 • EXW có thể áp dụng cho mọi phương thức vận chuyển.
 • Điểm giao hàng và địa điểm được chỉ định là cùng một địa điểm trong hợp đồng.

Điều kiện FCA Incoterms 2020

Nếu có khả năng, người bán nên tự thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu và chịu chi phí phát sinh cho việc đó bằng cách đề nghị ký hợp đồng theo điều kiện FCA. Trong trường hợp này, người bán sẽ dự tính trước số tiền thuế xuất khẩu phải nộp và tính vào giá hàng thu được từ người mua để đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên.

FCA Incoterms 2020
FCA Incoterms 2020
 • Điều kiện FCA có nghĩa là người bán chịu trách nhiệm giao hàng cho người mua theo hai trường hợp sau đây: Nếu địa điểm giao hàng chỉ định là cơ sở của người bán, hàng sẽ được giao khi được bốc xếp lên phương tiện vận chuyển do người mua sắp xếp. Nếu địa điểm giao hàng chỉ định là nơi khác, hàng sẽ được giao khi người bán đã hoàn thành việc bốc xếp lên phương tiện vận chuyển và đưa hàng đến địa điểm chỉ định để sẵn sàng cho việc dỡ ra khỏi phương tiện vận chuyển của người bán và đặt dưới sự quyết định của người vận chuyển hoặc bất kỳ người khác nào do người mua chỉ định.
 • Nếu bất kỳ địa điểm nào trong hai địa điểm trên được chỉ định để giao hàng, thì đó sẽ là nơi chuyển giao rủi ro và chi phí cho người mua. Điều kiện FCA đòi hỏi người bán thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu.
 • FCA Incoterms 2020 yêu cầu người mua chỉ định người vận chuyển để phát hành B/L (vận đơn) với chú thích “on board” cho người bán, nếu đã thỏa thuận trong hợp đồng thương mại.
 • Điều kiện FCA áp dụng với mọi phương thức vận chuyển và địa điểm chỉ định cũng là địa điểm giao hàng.

Điều kiện CPT Incoterms 2020

Trong trường hợp bên mua mong muốn nhận hàng theo điều kiện FCA nhưng không có khả năng tự sắp xếp vận chuyển, họ nên thảo luận để ký kết hợp đồng theo điều kiện CPT Incoterms 2020. Bên bán sẽ ước tính các chi phí phát sinh liên quan đến vận chuyển và tính vào tổng số tiền bán hàng phải thu từ bên mua.

CPT Incoterms 2020
CPT Incoterms 2020

Tóm tắt:

 • Điều khoản CPT xác định rằng người bán chịu trách nhiệm về việc giao hàng và chuyển rủi ro cho người mua trong hai tình huống: khi hàng được giao cho đơn vị vận chuyển mà người bán đã thuê; hoặc khi người bán mua lô hàng và giao hàng cho người mua.
 • Ngay khi hàng được chuyển giao cho người mua, người bán không thể đảm bảo rằng hàng sẽ đến điểm đến một cách an toàn và đầy đủ.
 • Trách nhiệm và rủi ro được chuyển từ người bán sang người mua khi hàng được giao cho đơn vị vận chuyển.
 • Để vận chuyển hàng từ điểm giao hàng đến điểm đến được thỏa thuận, người bán phải ký hợp đồng vận tải.
 • CPT Incoterms 2020 được sử dụng cho mọi phương thức vận chuyển.
 • Named place ≠ Delivery point: Địa điểm chỉ định không giống với địa điểm giao hàng.

Điều kiện CIP Incoterms 2020

Nếu bên mua mong muốn nhận hàng theo điều kiện CPT và yêu cầu bên bán mua bảo hiểm cho lô hàng, thì có thể đạt được thỏa thuận bằng cách ký hợp đồng với điều kiện CIP. Theo điều khoản này, bên bán sẽ mua bảo hiểm và chịu chi phí liên quan, tuy nhiên, bên mua sẽ phải chịu rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của lô hàng trong quá trình vận chuyển từ điểm giao hàng đến địa điểm chỉ định.

CIP Incoterms 2020
CIP Incoterms 2020

Tóm tắt:

 • CIP là viết tắt của “Carriage and Insurance Paid to” (Cước Phí và Bảo Hiểm Trả Tới), nghĩa là bên bán chịu trách nhiệm vận chuyển hàng và mua bảo hiểm cho lô hàng trong quá trình vận chuyển.
 • Rủi ro về hàng hóa chuyển từ bên bán sang bên mua khi hàng hóa được giao cho người vận chuyển mà bên bán thuê, hoặc khi bên bán mua lô hàng đó và giao cho người mua.
 • Sau khi bên bán giao hàng cho người vận chuyển, không có đảm bảo rằng hàng hóa sẽ được vận chuyển đến điểm đến một cách an toàn và đầy đủ. Rủi ro chuyển sang bên mua khi hàng hóa được giao cho người vận chuyển do bên bán thuê.
 • Để chuyển hàng từ điểm giao hàng đến điểm đến được thỏa thuận, bên bán phải ký hợp đồng vận chuyển.
 • Bên bán cũng phải mua bảo hiểm cho hàng hóa từ điểm giao hàng đến điểm đến.
 • CIP áp dụng cho mọi phương thức vận chuyển.
 • Điểm giao hàng không trùng với địa điểm chỉ định.

Điều kiện DAP Incoterms 2020

Trong trường hợp bên mua thiếu kinh nghiệm hoặc khả năng để vận chuyển hàng hóa đến nơi nhập khẩu nội địa của mình, bên bán có thể đảm nhận nhiệm vụ này (kèm theo chi phí phát sinh, được tính vào giá cả hàng hóa) và ký hợp đồng theo điều kiện DAP.

DAP Incoterms 2020
DAP Incoterms 2020
 • DAP là thuật ngữ chỉ người bán giao hàng cho người mua và chuyển rủi ro hàng hóa cho người mua khi hàng hóa được bàn giao cho người mua tại điểm đến đã được thỏa thuận và sẵn sàng để được dỡ xuống phương tiện vận tải.
 • Toàn bộ rủi ro trong quá trình vận chuyển hàng hóa từ điểm giao hàng tới địa điểm đến được chỉ định sẽ do người bán chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, sau khi hàng hóa được giao tại điểm giao hàng, rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa sẽ được chuyển giao cho người mua.
 • Tất cả các chi phí phát sinh trước điểm giao hàng sẽ được người bán chịu, trong khi tất cả các chi phí phát sinh sau điểm giao hàng sẽ do người mua chịu trách nhiệm.
 • Để đưa hàng đến địa điểm chỉ định, người bán phải ký hợp đồng vận chuyển.
 • DAP có thể được áp dụng cho mọi phương thức vận chuyển và địa điểm chỉ định cũng chính là điểm giao hàng.

Điều kiện DPU Incoterms 2020

DPU Incoterms 2020
DPU Incoterms 2020

Nếu bên mua không có kinh nghiệm hoặc khả năng tiếp nhận và vận chuyển hàng hóa đến kho nhập khẩu, hoặc không có kinh nghiệm hoặc khả năng dỡ hàng hóa từ phương tiện vận tải, bên bán có thể đảm nhận các hoạt động này và tính chi phí vào giá hàng. Trong trường hợp này, hợp đồng sẽ được ký kết theo điều kiện DPU.

Tóm tắt:

 • DPU ám chỉ việc người bán giao hàng cho người mua và chuyển giao rủi ro về hàng hóa cho người mua ngay khi hàng hóa được dỡ xuống từ phương tiện vận chuyển tại địa điểm đến đã được chỉ định. Tại điểm đến, người mua có quyền định đoạt hàng hóa và hoàn tất các thủ tục nhập khẩu.
 • Người bán chịu toàn bộ rủi ro và chi phí phát sinh để đưa hàng hóa đến điểm đến đã được chỉ định và dỡ hàng xuống tại điểm đến đã được chỉ định. Điều này có nghĩa là DPU là điều khoản Incoterms duy nhất yêu cầu người bán thực hiện việc dỡ hàng tại điểm đến, và do đó người bán chịu trách nhiệm về rủi ro và chi phí liên quan đến việc dỡ hàng xuống.
 • Tất cả các chi phí phát sinh trước điểm giao hàng đều được chịu bởi người bán và tất cả các chi phí phát sinh sau điểm giao hàng đều được chịu bởi người mua.
 • Để đưa hàng đến điểm đến đã được chỉ định, người bán phải ký kết hợp đồng vận chuyển.
 • Điều khoản DPU có thể áp dụng cho bất kỳ phương thức vận chuyển nào.
 • Named place = Delivery point: Địa điểm chỉ định cũng chính là địa điểm giao hàng.

Điều kiện DDP Incoterms 2020

DDP Incoterms 2020
DDP Incoterms 2020

Nếu bên mua không có khả năng hoặc kinh nghiệm thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu cho lô hàng, bên bán có thể hỗ trợ công việc này (bao gồm cả việc tính toán trước số tiền thuế nhập khẩu và phí phải nộp) và ký kết hợp đồng theo điều kiện DDP.

Tóm tắt:

 • DDP là một điều khoản trong Incoterms, trong đó người bán chịu trách nhiệm hoàn tất thủ tục hải quan nhập khẩu và giao hàng cho bên mua tại điểm đến đã được chỉ định. Bên mua có quyền định đoạt hàng hóa sau khi hàng đã được dỡ từ phương tiện vận chuyển tại điểm đến và sẵn sàng để nhận hàng.
 • Trong quá trình vận chuyển hàng hóa đến điểm đến đã được chỉ định, người bán chịu trách nhiệm và rủi ro về mọi tổn thất, hư hỏng hoặc mất mát của hàng hóa. Tất cả chi phí phát sinh trước điểm giao hàng đều do người bán chịu trách nhiệm, bao gồm cả chi phí làm thủ tục hải quan nhập khẩu, và tất cả chi phí sau điểm giao hàng do người mua chịu.
 • Người bán cũng phải ký kết hợp đồng vận tải để vận chuyển hàng đến địa điểm chỉ định. Điều khoản DDP áp dụng cho mọi phương thức vận tải.
 • Địa điểm chỉ định cũng chính là địa điểm giao hàng (Named place = Delivery point).

Quý khách có thể tham khảo Bảng báo giá dịch vụ Thủ Tục Hải Quan Trọn Gói của chúng tôi để được tư vấn về Incoterms 2020 một cách cụ thể, chính xác nhất. Giúp quý khách thuận lợi trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa của mình.

Nhóm điều kiện chỉ áp dụng cho phương thức vận tải biển và thủy nội bộ

Điều kiện FAS Incoterms 2020

FAS Incoterms 2020
FAS Incoterms 2020

Nếu bên bán có khả năng tự vận chuyển hàng hóa ra cầu tàu tại cảng xuất khẩu, nên tự thực hiện công việc này và chấp nhận mọi chi phí và rủi ro phát sinh. Bên bán cần tính toán các chi phí này vào giá hàng hóa và yêu cầu ký hợp đồng theo điều kiện FAS.

Tóm tắt:

 • FAS là một thuật ngữ trong Incoterms mô tả quá trình bên bán giao hàng cho bên mua tại cảng bốc xếp hàng được chỉ định.
 • Khi hàng hóa được đặt dọc theo mép tàu, rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa chuyển sang bên mua, và tất cả chi phí sau thời điểm này sẽ thuộc trách nhiệm của bên mua.
 • Người bán phải thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu và có khả năng đưa hàng đến cầu tàu tại cảng xuất khẩu. Điều khoản FAS chỉ áp dụng khi sử dụng phương thức vận tải biển.
 • Địa điểm giao hàng chính là địa điểm được chỉ định (Delivery point = Named place).

Điều kiện FOB Incoterms 2020

FOB Incoterms 2020
FOB Incoterms 2020

Nếu bên bán có khả năng đưa hàng lên boong tàu an toàn tại cảng xuất khẩu, nên thực hiện hành động này (tự chịu chi phí và rủi ro phát sinh, tính vào giá sản phẩm trước khi bán) và yêu cầu ký hợp đồng vận chuyển theo điều kiện FOB.

Tóm tắt:

 • FOB là một điều khoản trong Incoterms miêu tả quá trình bên bán giao hàng cho bên mua khi hàng hóa được đặt lên boong tàu tại cảng bốc hàng được chỉ định bởi bên mua. Hoặc, người bán mua lô hàng được giao như vậy, sau đó giao hàng cho bên mua.
 • Khi hàng hóa được đặt lên boong tàu, rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của lô hàng sẽ chuyển giao cho bên mua, và từ thời điểm đó, bên mua sẽ chịu mọi chi phí.
 • Phương thức FOB đòi hỏi người bán thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu và chỉ được sử dụng trong vận chuyển đường biển.
 • Địa điểm giao hàng chính là địa điểm được chỉ định (Delivery point = Named place).

Điều kiện CFR Incoterms 2020

CFR Incoterms 2020
CFR Incoterms 2020

Nếu bên bán có khả năng thuê tàu, họ nên tiến hành hành động này và tự chịu chi phí phát sinh để vận chuyển hàng tới cảng nhập khẩu. Đồng thời, bên bán cần tính toán chi phí này vào giá của hàng hóa và không phải chịu trách nhiệm về rủi ro phát sinh. Bên bán cũng nên ký hợp đồng theo điều kiện CFR.

Tóm tắt:

 • CFR là một điều khoản trong Incoterms quy định rằng người bán phải giao hàng cho người mua khi hàng được đặt trên boong tàu hoặc khi người bán đã mua lô hàng và giao nó cho người mua.
 • Khi hàng hóa được đặt trên boong tàu, rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của lô hàng được chuyển giao cho người mua. Tại thời điểm đó, người bán được coi là đã hoàn thành nghĩa vụ giao hàng, bất kể hàng hóa có đến cảng dỡ trong tình trạng tốt và đầy đủ hay không.
 • Theo điều khoản CFR, người bán không chịu trách nhiệm mua bảo hiểm cho hàng hóa, do đó, người mua phải tự mua bảo hiểm.
 • Người bán cần ký hợp đồng vận chuyển hàng hóa từ nơi giao hàng tới cảng đã được chỉ định. Điều kiện CFR chỉ áp dụng cho phương thức vận chuyển đường biển.
 • Địa điểm chỉ định khác với địa điểm giao hàng (Named place ≠ Delivery point).

Điều kiện CIF Incoterms 2020

CIF Incoterms 2020
CIF Incoterms 2020

Nếu bên bán có khả năng mua bảo hiểm cho lô hàng được vận chuyển trên tàu biển, họ nên tự chi trả chi phí phát sinh để mua bảo hiểm và tính toán chi phí này vào giá hàng. Đồng thời, họ nên ký kết hợp đồng theo điều kiện CIF.

Tóm tắt:

 • Theo điều kiện CIF, người bán sẽ giao hàng cho người mua khi hàng hóa được đặt trên boong tàu hoặc khi người bán mua lô hàng được giao để giao cho người mua.
 • Rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của lô hàng sẽ được chuyển giao cho người mua khi hàng hóa được đặt trên boong tàu. Tại thời điểm đó, người bán được xem là đã hoàn thành nghĩa vụ giao hàng, dù cho hàng hóa có đến cảng dỡ trong tình trạng tốt và đầy đủ hay không.
 • Theo điều khoản CIF, người bán là bên chịu trách nhiệm mua bảo hiểm hàng hóa và phải ký kết hợp đồng vận tải hàng hóa từ nơi giao hàng tới cảng đến đã được chỉ định.
 • CIF chỉ được sử dụng với phương thức vận tải đường biển.

Xem thêm: Giới thiệu tổng quan về INCOTERMS 2010

Trong bối cảnh đầy thách thức của ngành vận chuyển hàng hóa quốc tế, việc hiểu rõ về các điều kiện Incoterms và lựa chọn đúng điều khoản theo từng tình huống sẽ giúp các doanh nghiệp khác tối ưu hóa quản lý chi phí và rủi ro, đồng thời thúc đẩy hiệu suất giao dịch toàn cầu. Hy vọng bài viết này của Project Shipping sẽ mang lại được những thông tin bổ ích cho bạn.

Liên hệ với chúng tôi
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram
Đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Thông tin về điều kiện giao hàng FOB (Free On Board) INCOTERMS 2020
Thông tin về điều kiện giao hàng FOB (Free On Board) INCOTERMS 2020
FOB (Free On Board) INCOTERMS 2020 là một trong những điều kiện quan trọng của Incoterms 2020, quy định...
Cập nhật mới nhất về điều kiện giao hàng EXW (Ex Works) INCOTERMS 2020
Cập nhật mới nhất về điều kiện giao hàng EXW (Ex Works) INCOTERMS 2020
EXW (Ex Works) INCOTERMS 2020 là một trong những điều kiện quan trọng của Incoterms 2020, quy định rõ...
Thủ Tục Xuất Khẩu Hàng Hóa
Thủ Tục Nhập Khẩu Hàng Hóa
Giấy Phép Chuyên Ngành

DOWNLOAD BẢNG GIÁ