Mô Tả Chi Tiết Thủ Tục Nhập Khẩu Máy Dập

Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping tự tin là một trong những nhà thầu vận tải Đa Phương Thức hàng đầu tại Việt Nam. 

Ở bài viết này, Project Shipping sẽ mô tả chi tiết từ khai báo hải quan đến mở tờ khai và thông quan hàng hóa trong khi làm thủ tục nhập khẩu máy dập. Chúng tôi cam kết đồng hành để đảm bảo quá trình nhập khẩu thuận lợi và an toàn.

Mô Tả Chi Tiết Thủ Tục Nhập Khẩu Máy Dập
Mô Tả Chi Tiết Thủ Tục Nhập Khẩu Máy Dập

Chính sách khi làm thủ tục nhập khẩu máy dập

Tất cả các quy định về nhập khẩu máy dập được thể hiện trong các văn bản pháp luật nêu bên dưới. Tuy nhiên chúng có thể sẽ được sửa đổi, bổ sung nên cần phải theo dõi, và nắm rõ thông tin từ địa phương và chính phủ.

Văn bản pháp luật quy định:

  • Thông tư 23/2015/TT-BKHCN (13/11/2015)
  • Thông tư 103/2015/TT-BTC (01/07/2015)
  • Công văn số 589/CT-TTHT (17/01/2017)
  • Thông tư 38/2015/TT-BTC (25/3/2015); sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC (20/04/2018)
  • Nghị định số 69/2018/NĐ-CP (15/05/2018)
  • Quyết định 18/2019/QĐ-TTg (19/04/2019)

Sản phẩm không nằm trong danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu theo các văn bản pháp luật trên.

Nhập khẩu máy dập đã qua sử dụng phải đáp ứng đúng:

  • Theo Quyết định 18/2019/QĐ-TTg.
  • Điều kiện: Tuổi thiết bị dưới 20 năm và nhập khẩu với mục đích phục vụ sản xuất.

Lưu ý rằng: Linh kiện máy dập đã qua sử dụng thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu tuyệt đối không được tự ý nhập khẩu để tránh bị xử phạt.

Mã HS và thuế khi nhập khẩu máy dập

Mã HS là một chuỗi mã số được quy ước cho từng loại mặt hàng trên phạm vi toàn cầu. Vì vậy, mã HS cho máy dập thường có ít nhất từ 4 đến 6 chữ số đầu giống nhau giữa các quốc gia.

Mã HS và thuế:

Khi xác định mã HS chính xác sẽ giúp đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy định hải quan của đất nước nhập khẩu.

Mô Tả Mã HS Thuế NK Ưu Đãi (%) Thuế GTGT (%)
Máy dập hoạt động bằng điện 84621010 0 8
Máy dập không hoạt động bằng điện 84621020 0 8

Dựa vào bảng mô tả trên, mã HS của máy dập được phân loại thành hai loại chính:

 • Mã HS máy dập hoạt động bằng điện (84621010)
 • Mã HS máy dập không hoạt động bằng điện (84621020).
 • Thuế nhập khẩu cho cả hai loại máy dập là 0%
 • Thuế GTGT được áp dụng với tỷ lệ là 8%.

Công thức tính thuế:

Dưới đây là một phần tiếp theo trong phong cách liệt kê, giải thích về thuế nhập khẩu và các khoản phí khác trong quy trình nhập khẩu máy dập:

 1. Thuế nhập khẩu:
  • Thuế nhập khẩu được tính dựa trên mã HS thuế nhập khẩu và trị giá CIF (Cost, Insurance, Freight) của máy dập.
  • Công thức tính thuế nhập khẩu: Thuế nhập khẩu = Trị giá CIF x % thuế suất.
  • Đa phần máy dập có thuế suất là 0%, do đó, thuế nhập khẩu của máy dập thường là thuế GTGT (Giá Trị Gia Tăng).
 2. Thuế GTGT nhập khẩu:
  • Thuế GTGT nhập khẩu được tính dựa trên trị giá CIF và thuế nhập khẩu.
  • Công thức tính thuế GTGT nhập khẩu: Thuế GTGT = (Trị giá CIF + Thuế nhập khẩu) x X%.
  • Giá trị X% được xác định bởi quy định thuế GTGT của nước nhập khẩu.
 3. Trị giá CIF:
  • Trị giá CIF được xác định bằng giá xuất xưởng của máy dập, cộng với tất cả các chi phí để đưa hàng về cửa khẩu đầu tiên của nước nhập khẩu.
  • Trị giá CIF bao gồm giá trị hàng hóa, phí vận chuyển quốc tế (bao gồm bảo hiểm) và các chi phí khác liên quan đến vận chuyển hàng hóa.
 4. Các khoản phí và lệ phí khác:
  • Ngoài thuế, còn có các khoản phí và lệ phí khác mà người nhập khẩu phải nộp cho nhà nước, bao gồm:
   • Phí cơ sở hạ tầng: Phí bổ sung để hỗ trợ việc phát triển cơ sở hạ tầng của quốc gia nhập khẩu.
   • Lệ phí hải quan: Lệ phí thuộc về các dịch vụ hải quan được cung cấp trong quá trình làm thủ tục nhập khẩu.
   • Các khoản phí khác: Có thể có các khoản phí khác như phí lưu kho, phí xử lý hải quan, phí vận chuyển nội địa, và các khoản phí liên quan khác.

Các mức thuế được nêu trên đây là mức thuế ưu đãi. Ngoài ra, còn có mức thuế ưu đãi đặc biệt được áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia, vùng lãnh thổ mà Việt Nam có ký hiệp định thương mại.

Mô Tả Chi Tiết Thủ Tục Nhập Khẩu Máy Dập
Mô Tả Chi Tiết Thủ Tục Nhập Khẩu Máy Dập

Hồ sơ làm thủ tục nhập khẩu máy dập

Bộ hồ sơ nhập khẩu máy dập, theo quy định trong Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018, bao gồm:

 • Tờ khai hải quan
 • Hóa đơn thương mại (commercial invoice)
 • Vận đơn (Bill of lading)
 • Danh sách đóng gói (Packing list)
 • Hợp đồng thương mại (Sale contract)
 • Chứng nhận xuất xứ (certificate of origin)
 • Hồ sơ đăng ký kiểm tra tuổi thiết bị
 • Catalog

Trong bộ hồ sơ, các chứng từ quan trọng nhất bao gồm tờ khai hải quan, vận đơn, hóa đơn thương mại và hợp đồng thương mại.

Riêng đối với hồ sơ đăng ký kiểm tra tuổi thiết bị, áp dụng cho máy dập đã qua sử dụng và sẽ được xử lý đồng thời trong quá trình làm thủ tục nhập khẩu máy dập.

Quy trình thủ tục nhập khẩu máy dập

Dưới đây là quy trình làm thủ tục nhập khẩu máy dập, bao gồm cả máy dập mới và máy dập đã qua sử dụng:

 1. Khai tờ khai hải quan:

  • Chuẩn bị đầy đủ chứng từ xuất nhập khẩu và xác định mã HS cho máy dập.
  • Nhập thông tin khai báo lên hệ thống hải quan thông qua phần mềm khai quan.
 2. Mở tờ khai hải quan:

  • Hệ thống hải quan sẽ trả về kết quả phân luồng tờ khai.
  • In tờ khai ra và mang bộ hồ sơ nhập khẩu xuống chi cục hải quan để mở tờ khai theo phân luồng xanh, vàng, đỏ.
 3. Thông quan hàng hóa:

  • Cán bộ hải quan kiểm tra và xem xét hồ sơ nhập khẩu.
  • Nếu không có thắc mắc, chấp nhận thông quan tờ khai.
  • Thanh toán thuế nhập khẩu và hoàn thành thủ tục thông quan hàng hóa.
 4. Bảo quản và sử dụng hàng:

  • Sau khi tờ khai được thông quan, tiến hành bước thanh lý tờ khai.
  • Thực hiện các thủ tục cần thiết để mang hàng về kho và bảo quản máy dập.

Đối với quy trình nhập khẩu máy dập đã qua sử dụng sẽ khó hơn và yêu cầu kiểm tra tình trạng hàng hóa, bạn có thể tham khảo dịch vụ thủ tục hải quan trọn gói để quá trình nhập khẩu thuận lợi hơn.

Mô Tả Chi Tiết Thủ Tục Nhập Khẩu Máy Dập
Mô Tả Chi Tiết Thủ Tục Nhập Khẩu Máy Dập

Những lưu ý khi làm thủ tục nhập khẩu máy dập

Những lưu ý quan trọng khi làm thủ tục nhập khẩu máy dập:

 • Nghĩa vụ thuế nhập khẩu: Thuế nhập khẩu là trách nhiệm mà nhà nhập khẩu phải hoàn thành đối với nhà nước.
 • Tuổi máy dập: Máy dập đã qua sử dụng chỉ được nhập khẩu nếu tuổi máy dưới 20 năm.
 • Mục đích nhập khẩu: Máy dập đã qua sử dụng chỉ được nhập khẩu để phục vụ cho sản xuất.
 • Linh kiện cấm nhập khẩu: Linh kiện của máy dập đã qua sử dụng thuộc danh mục cấm nhập khẩu.
 • Chuẩn bị chứng từ gốc: Đối với chứng từ gốc, nên chuẩn bị trước để tránh tình trạng hàng chưa có chứng từ dẫn đến việc lưu kho hoặc lưu bãi.

Những lưu ý trên sẽ giúp các bạn thực hiện thủ tục nhập khẩu máy dập hiệu quả.

Mời bạn xem thêm: Hướng Dẫn Chi Tiết Thủ Tục Nhập Khẩu Máy Dệt Vải

Hy vọng những mô tả thủ tục nhập khẩu máy dập trên có thể giúp ích cho bạn. Project Shipping cam kết tiếp tục đồng hành, cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và đảm bảo quá trình nhập khẩu diễn ra an toàn, nhanh chóng.

Liên hệ với chúng tôi
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram
5/5 - (1 bình chọn)
LIÊN HỆ HỖ TRỢ
Gửi Form liên hệ tư vấn & báo giá

Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay khi nhận được phản hồi của Quý Khách Hàng và Doanh Nghiệp.

Hỗ trợ xuyên suốt

Đội ngũ Project Shipping cam kết mang đến cho Khách Hàng trải nghiệm vận chuyển An Toàn, Nhanh Chóng và Đúng Tiến Độ

Hỗ trợ, tư vấn & báo giá dịch vụ
Bài viết liên quan
Thông tin về thủ tục nhập khẩu khăn giấy ướt tẩm mùi
Thông tin về thủ tục nhập khẩu khăn giấy ướt tẩm mùi
Khăn giấy ướt tẩm mùi là một trong những sản phẩm nhập khẩu phổ biến và được sử dụng rộng rãi trên thị...
Hướng dẫn chi tiết về thủ tục nhập khẩu sợi bông
Hướng dẫn chi tiết về thủ tục nhập khẩu sợi bông
Hiện nay, nhu cầu nhập khẩu sợi bông đang tăng lên trên thị trường quốc tế. Sợi bông được sử dụng rộng...
Thủ Tục Xuất Khẩu Hàng Hóa
Thủ Tục Nhập Khẩu Hàng Hóa
Giấy Phép Chuyên Ngành

DOWNLOAD BẢNG GIÁ