Làm Thủ Tục Nhập Khẩu Máy Biến Áp Nhanh Chóng 2024

Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping tự tin là một trong những nhà thầu vận tải Đa Phương Thức hàng đầu tại Việt Nam. 

Trong bối cảnh ngày nay, khi ngành công nghiệp đang ngày càng phát triển và quốc tế hóa, việc nhập khẩu máy biến áp trở nên ngày càng quan trọng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực vận chuyển và sản xuất điện. Để đáp ứng nhanh chóng nhu cầu về máy biến áp, Project Shipping chia sẻ quy trình nhập khẩu máy biến áp nhanh chóng cho năm 2024.

Làm Thủ Tục Nhập Khẩu Máy Biến Áp Nhanh Chóng 2024
Làm Thủ Tục Nhập Khẩu Máy Biến Áp Nhanh Chóng 2024

Chính sách nhập khẩu máy biến áp

Chính sách áp dụng trong quá trình làm thủ tục nhập khẩu máy biến áp được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật như:

 • Công văn 1786/TCHQ-GSQL ngày 11/03/2016,
 • Thông tư 36/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016,
 • Quyết định 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/3/2017,
 • Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017, và nhiều văn bản khác.

Theo những hướng dẫn này, máy biến áp không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, và nếu là máy đã qua sử dụng, tuổi đời không được quá 10 năm.

Khi thực hiện thủ tục nhập khẩu máy biến áp, các nhà nhập khẩu cần tuân thủ những quy định sau:

 1. Máy biến áp có công suất không vượt quá 650 kVA và thuộc mã hs 8504.21 phải có nhãn năng lượng.
 2. Các loại máy biến áp đặc biệt như máy biến áp phòng nổ, máy biến áp thích ứng, có mã hs như 8504.33.11, 8504.34.11, 8504.34.14, và nhiều mã khác, cần kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu.
 3. Máy biến áp đã qua sử dụng có tuổi đời dưới 10 năm.
 4. Đảm bảo dán nhãn hàng hóa theo quy định của Nghị định 43/2017/NĐ-CP.
 5. Xác định chính xác mã hs để xác định thuế và tránh bị phạt.

Những quy định trên giúp đảm bảo quy trình nhập khẩu máy biến áp diễn ra suôn sẻ và tuân thủ đúng theo quy định pháp luật.

Làm Thủ Tục Nhập Khẩu Máy Biến Áp Nhanh Chóng 2024
Làm Thủ Tục Nhập Khẩu Máy Biến Áp Nhanh Chóng 2024

Dán nhãn hàng nhập khẩu

Khi Nghị định 128/2020/NĐ-CP được ban hành, việc đánh dấu nhãn trên hàng hóa nhập khẩu được theo dõi chặt chẽ hơn.

Mục đích của việc đánh dấu nhãn hàng hóa là giúp các cơ quan quản lý có thể kiểm soát hàng hóa, xác định nguồn gốc và đơn vị chịu trách nhiệm về hàng hóa. Vì vậy, việc đánh dấu nhãn lên hàng hóa là một bước không thể thiếu khi thực hiện thủ tục nhập khẩu máy biến áp từ các quốc gia khác.

Nội dung của nhãn hàng

Ngoài việc đánh dấu nhãn, nội dung của nhãn cũng rất quan trọng. Nội dung của nhãn hàng được quy định trong Nghị định số 43/2017/NĐ-CP. Đối với máy biến áp, nội dung đầy đủ của một nhãn hàng bao gồm các thông tin sau:

 1. Thông tin của người xuất khẩu (địa chỉ, tên công ty).
 2. Thông tin của người nhập khẩu (địa chỉ, tên công ty).
 3. Tên hàng hóa và thông tin về hàng hóa.
 4. Xuất xứ của hàng hóa.

Đây là những nội dung cơ bản cần được đánh dấu trên hàng hóa. Các thông tin phải được hiển thị bằng tiếng Anh hoặc các ngôn ngữ khác phải có bản dịch. Khi thực hiện thủ tục nhập khẩu máy biến áp và gặp phải kiểm tra hải quan, họ sẽ chú ý đặc biệt đến nội dung của nhãn hàng.

Vị trí đặt nhãn dán

Việc dán nhãn lên hàng hóa là cần thiết, tuy nhiên, đặt đúng vị trí nhãn là điều quan trọng hơn.

 • Trong quá quá làm thủ tục nhập khẩu máy biến áp, nhãn hàng hóa cần được dán lên các bề mặt của kiện hàng như thùng carton, kiện gỗ, hoặc bao bì sản phẩm.
 • Ngoài ra, nhãn có thể được dán ở bất kỳ vị trí nào miễn là tiện cho việc kiểm tra và dễ nhìn thấy.
 • Việc đảm bảo dán nhãn đúng vị trí sẽ giúp tiết kiệm thời gian kiểm tra hàng hóa trong quá trình thực hiện thủ tục nhập khẩu máy biến áp.

Đối với hàng hóa bán lẻ trên thị trường, việc dán nhãn cần thể hiện nhiều thông tin khác nhau, bao gồm tên nhà sản xuất, định lượng hàng hóa, thông số kỹ thuật, ngày tháng sản xuất và cảnh báo an toàn.

Rủi ro khi dán sai hoặc không dán nhãn

Nếu không dán nhãn hoặc dán nhãn không đúng quy định, nhà nhập khẩu phải đối mặt với những rủi ro sau:

 1. Bị phạt theo quy định: Nhà nhập khẩu có thể bị phạt tiền theo quy định tại Điều 22 của Nghị định 128/2020/NĐ-CP.
 2. Mất quyền được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi: Nếu nhãn hàng hóa không đúng hoặc không đáp ứng yêu cầu chứng nhận xuất xứ, nhà nhập khẩu có thể bị từ chối hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.
 3. Rủi ro về vận chuyển và xếp dỡ: Không có nhãn cảnh báo trên hàng hóa có thể dẫn đến việc hàng bị thất lạc hoặc hư hỏng trong quá trình xếp dỡ và vận chuyển.

Vì những rủi ro này, Project Shipping khuyến nghị quý vị nên tuân thủ việc dán nhãn lên hàng hóa khi thực hiện thủ tục nhập khẩu máy biến áp.

Mã HS và thuế nhập khẩu máy biến áp

Dưới đây là mã HS và thuế nhập khẩu mà Project Shipping đã tổng hợp cho quá trình làm thủ tục nhập khẩu máy biến áp:

Mô tả Mã hs Thuế NK ưu đãi(%)
Mã hs chấn lưu dùng cho đèn hoặc ống phóng 8504 10 00 15%

Có công suất danh định không quá 650 kVA

8504.21
Mã hs máy ổn áp từng nấc (biến áp tự ngẫu); máy biến đổi đo lường có công suất danh định không quá 5 kVA:
Máy biến đổi đo lường loại công suất danh định không quá 1 kVA và đầu điện áp cao từ 110 kV trở lên. 8504 21 11 5%
Loại khác 8504 21 19 5%
Mã hs máy biến thế loại khác
Có công suất danh định trên 10kVA và đầu điện áp cao từ 110 kV trở lên. 8504 21 92 5%
Có công suất danh định trên 10kVA và đầu điện áp cao từ 66 kV trở lên, nhưng dưới 110 kV. 8504 21 93 5%
Loại khác 8504 21 99 5%

Có công suất danh định trên 650kVA nhưng không quá 10.000 kVA

8504.22
Mã hs máy ổn áp từng nấc (biến áp tự ngẫu):
Đầu điện áp cao từ 66 kV trở lên 8504 22 11 25%
Loại khác 8504 22 19 25%
Mã hs máy biến áp loại khác
Đầu điện áp cao từ 110 kV trở lên 8504 22 92 5%
Đầu điện áp cao từ 66 kV trở lên, nhưng dưới 110 kV 8504 22 93 25%
Loại khác 8504 22 99 15%

Có công suất danh định trên 10.000kVA:

8504.23
Có công suất danh định không quá 15.000 kVA 8504 23 10 5%
Có công suất danh định trên 15.000 kVA:
Không quá 20.000 kVAc 8504 23 21 5%
Trên 20.000 kVA nhưng không quá 30.000 kVA 8504 23 22 5%
Loại khác 8504.23.29 5%

Có công suất danh định không quá 1kVA:

8504.31
Mã hs máy biến áp đo lường
Điện áp từ 110kV trở lên 8504 31 11 5%
Điện áp từ 66 kV trở lên, nhưng dưới 110 kV 8504 31 12 15%
Điện áp từ 1 kV trở lên, nhưng dưới 66 kV 8504 31 13 20%
Loại khác 8504 31 19 20%
Mã hs máy biến áp quét về (biến áp tần số quét ngược) 8504 31 30 3%
Mã hs máy biến điện trung tần 8504 31 40 5%

Công suất danh định trên 1 kVA nhưng không quá 16 kVA

8504.32
Mã hs máy biến đổi đo lường (biến áp và biến dòng) loại công suất danh định không quá 5 kVA:
Biến áp thích ứng 8504 32 11 10%
Loại khác 8504 32 19 10%
Mã hs máy biến áp loại khác, có công suất danh định không quá 10 kVA:
Biến áp thích ứng 8504 32 51 10%
Loại khác 8504 32 59 10%

Theo biểu thuế xuất nhập khẩu, máy biến áp thuộc nhóm mã hs 85.04 và được áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi từ 5% đến 20%, tùy thuộc vào mã hs cụ thể. Thuế GTGT của máy biến áp là 10%.

Việc xác định mã hs không chính xác có thể mang lại những rủi ro nhất định cho quý vị như:

 • Chịu phạt do khai sai mã hs theo quy định của Nghị định 128/2020/NĐ-CP.
 • Trong trường hợp phát sinh thuế nhập khẩu, bạn sẽ đối mặt với mức phạt tối thiểu là 2,000,000 VND và có thể lên đến gấp 3 lần số thuế.

Nếu quý vị chưa xác định được chính xác mã hs cho máy biến áp, hãy tham khảo dịch vụ thủ tục hải quan trọn gói để được tư vấn chính xác và đầy đủ thông tin.

Bồ hồ sơ làm thủ tục nhập khẩu máy biến áp

Bộ hồ sơ làm thủ tục nhập khẩu máy biến áp, không chỉ đối với máy biến áp mà còn áp dụng cho thủ tục nhập khẩu các mặt hàng khác, được quy định cụ thể trong Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 và sửa đổi bổ sung theo Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018.

Bộ hồ sơ này bao gồm các chứng từ sau:

 1. Tờ khai hải quan;
 2. Vận đơn (Bill of lading);
 3. Hóa đơn thương mại (commercial invoice);
 4. Hợp đồng thương mại (sale contract);
 5. Danh sách đóng gói (packing list);
 6. Chứng nhận xuất xứ (℅) nếu có;
 7. Hồ sơ công bố hiệu suất năng lượng tối thiểu (đối với máy biến áp có công suất không quá 650 kVA thuộc mã hs 8504.21);
 8. Kiểm tra chất lượng (đối với các loại máy biến áp phòng nổ);
 9. Catalogs.

Chứng nhận xuất xứ, mặc dù không bắt buộc, nhưng có ý nghĩa quan trọng để nhà nhập khẩu hưởng mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi. Do đó, nên đàm phán và yêu cầu người bán hàng cung cấp chứng nhận xuất xứ để đảm bảo quyền lợi của nhà nhập khẩu.

Làm Thủ Tục Nhập Khẩu Máy Biến Áp Nhanh Chóng 2024
Làm Thủ Tục Nhập Khẩu Máy Biến Áp Nhanh Chóng 2024

Quy trình làm thủ tục nhập khẩu máy biến áp

Dưới đây là quy trình làm thủ tục nhập khẩu máy biến áp theo thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018:

 1. Khai tờ khai hải quan:

  • Thu thập và chuẩn bị đầy đủ các chứng từ xuất nhập khẩu, bao gồm hợp đồng, commercial invoice, packing list, vận đơn đường biển, chứng nhận xuất xứ và thông báo hàng đến.
  • Xác định mã HS (mã hệ thống hải quan) cho máy biến áp.
  • Khai báo thông tin nhập khẩu lên hệ thống hải quan qua phần mềm khai quan.
 2. Mở tờ khai hải quan:

  • Hệ thống hải quan sẽ trả về kết quả phân luồng tờ khai.
  • In tờ khai và mang bộ hồ sơ nhập khẩu xuống chi cục hải quan để mở tờ khai.
  • Thực hiện các bước mở tờ khai dựa trên phân luồng tờ khai (xanh, vàng, đỏ).

  Lưu ý: Nếu máy biến áp là loại phòng nổ, cần tiến hành kiểm tra chất lượng song song với quy trình nhập khẩu.

 3. Thông quan hàng hóa:

  • Kiểm tra hồ sơ nhập khẩu và xử lý thắc mắc (nếu có).
  • Nếu không có vấn đề gì, cán bộ hải quan chấp nhận thông quan tờ khai.
  • Thanh toán lệ phí và thuế nhập khẩu cho tờ khai hải quan để thông quan hàng hóa.
 4. Bảo quản và sử dụng hàng hóa:

  • Sau khi có tờ khai thông quan, tiến hành thanh lý tờ khai và các thủ tục cần thiết để mang hàng về kho.
  • Thực hiện các quy trình bảo quản và sử dụng máy biến áp theo yêu cầu.

Đây là tổng quan về bốn bước chính trong quy trình làm thủ tục nhập khẩu máy biến áp. Nếu cần hiểu rõ hơn về các bước quy trình, vui lòng liên hệ qua hotline hoặc email để được tư vấn chi tiết.

Làm Thủ Tục Nhập Khẩu Máy Biến Áp Nhanh Chóng 2024
Làm Thủ Tục Nhập Khẩu Máy Biến Áp Nhanh Chóng 2024

Những lưu ý khi làm thủ tục nhập khẩu máy biến áp

Dưới đây là những lưu ý khi nhập khẩu máy biến áp:

 • Thuế nhập khẩu: Nhà nhập khẩu phải đáp ứng nghĩa vụ thanh toán thuế nhập khẩu cho nhà nước.
 • Xác định mã HS: Xác định chính xác mã HS (mã hệ thống hải quan) của máy biến áp để xác định thuế và tránh việc áp sai mã HS, gây phạt.
 • Dán nhãn hàng hóa: Khi nhập khẩu máy biến áp, cần đảm bảo dán đúng và đầy đủ nhãn hàng hóa theo quy định.
 • Công bố hiệu suất năng lượng tối thiểu: Đối với máy biến áp có công suất không quá 650 kVA (mã HS 8504.21), cần thực hiện công bố hiệu suất năng lượng tối thiểu theo quy định.
 • Kiểm tra chất lượng: Đối với máy biến áp phòng nổ, cần tiến hành kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu.

Xem thêm: Hướng Dẫn Làm Thủ Tục Nhập Khẩu Máy Biến Dòng

Việc tuân thủ đúng quy định về mã HS, chứng từ và các điều kiện kỹ thuật là chìa khóa quan trọng để thực hiện thủ tục một cách nhanh chóng và hiệu quả. Project Shipping hy vọng bài viết đã giúp độc giả có cái nhìn toàn diện về quy trình làm thủ tục nhập khẩu máy biến áp, giúp họ thực hiện thủ tục một cách dễ dàng và an toàn.

 

Liên hệ với chúng tôi
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram
5/5 - (1 bình chọn)
Bài viết liên quan
Thông tin về thủ tục nhập khẩu khăn giấy ướt tẩm mùi
Thông tin về thủ tục nhập khẩu khăn giấy ướt tẩm mùi
Khăn giấy ướt tẩm mùi là một trong những sản phẩm nhập khẩu phổ biến và được sử dụng rộng rãi trên thị...
Hướng dẫn chi tiết về thủ tục nhập khẩu sợi bông
Hướng dẫn chi tiết về thủ tục nhập khẩu sợi bông
Hiện nay, nhu cầu nhập khẩu sợi bông đang tăng lên trên thị trường quốc tế. Sợi bông được sử dụng rộng...
Thủ Tục Xuất Khẩu Hàng Hóa
Thủ Tục Nhập Khẩu Hàng Hóa
Giấy Phép Chuyên Ngành

DOWNLOAD BẢNG GIÁ