Hướng Dẫn Quy Trình Làm Thủ Tục Nhập Khẩu Cần Trục

Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping tự tin là một trong những nhà thầu vận tải Đa Phương Thức hàng đầu tại Việt Nam. 

Nhập khẩu cần trục là một phần quan trọng trong quy trình vận chuyển và logistics, đặc biệt là đối với các dự án shipping. Để đảm bảo rằng hàng hóa được vận chuyển một cách hiệu quả và hợp pháp, Project Shipping gửi đến hướng dẫn quy trình làm thủ tục nhập khẩu cần trục với sự chú ý đặc biệt và tuân thủ các quy định.

Hướng Dẫn Quy Trình Làm Thủ Tục Nhập Khẩu Cần Trục
Hướng Dẫn Quy Trình Làm Thủ Tục Nhập Khẩu Cần Trục

Chính sách nhập khẩu cần trục

Chính sách Nhập khẩu Cần trục được điều chỉnh và quy định bởi các văn bản pháp luật sau đây:

 1. Luật Thuế GTGT 13/2008/QH12 (ngày 03/06/2008)
 2. Quyết định Số 11039/QĐ-BCT (ngày 03/14/2014)
 3. Thông tư 38/2015/TT-BTC (ngày 25/3/2015) sửa đổi bổ sung bởi 39/2018/TT-BTC (ngày 20/04/2018)
 4. Quyết định Số 3810/QĐ-BKHCN (ngày 18/12/2019)
 5. Nghị định 69/2018/NĐ-CP (ngày 15/05/2018)
 6. Thông tư 41/2018/TT-BGTVT (ngày 30/07/2018)
 7. Thông tư 22/2018/TT-BLĐTBXH (ngày 06/12/2018)
 8. Nghị định 128/2020/NĐ-CP (ngày 19/10/2020)

Theo những văn bản pháp luật trên, cần trục không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất nhập khẩu. Đối với cần trục đã qua sử dụng, được phép nhập khẩu theo Quyết định 18/2019/QĐ-TTg. Thủ tục đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu cần được thực hiện theo thông tư 12/2022/TT-BGTVT ngày 30/06/2022.

Trên đây là toàn bộ văn bản pháp luật liên quan đến thủ tục nhập khẩu cần trục, giúp các doanh nghiệp và chủ thể liên quan hiểu rõ hơn về quy trình và quy định.

Mã HS và thuế nhập khẩu cần trục

Tra cứu mã HS là một công việc quan trọng khi làm thủ tục nhập khẩu cần trục tháp. Mã HS là chuỗi mã được quy định cho từng loại hàng trên toàn thế giới và thông thường có độ dài từ 4 đến 6 số. Việc tra cứu mã HS giúp xác định đúng mã HS cho hàng hóa nhập khẩu, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về hải quan và thuế nhập khẩu.

Bảng mã HS và thuế khi nhập khẩu cần trục

Mô tả Mã hs Thuế NK ưu đãi(%) Thuế GTGT
Mã hs cần trục cẩu di chuyển trên đế cố định 84261100 5 8
Mã hs cần trục khác 84261990 0 8
Mã hs cần trục tháp 84262000 0 8
Mã hs cần trục cổng hoặc cần trục cánh xoay 84263000 5 8
Mã hs cần trục chạy bánh lốp 84264100 0 8
Mã hs cần trục bánh xích 84264900 0 8
Mã hs xe cần trục khoan 87052000 0 8

Tra cứu mã HS có thể được thực hiện thông qua các nguồn thông tin hải quan, các trang web chính thức của tổ chức quản lý thương mại quốc tế, hoặc bằng cách tìm kiếm trên các cơ sở dữ liệu mã HS trực tuyến.

Công thức tính thuế nhập khẩu

Dưới đây các loại thuế nhập khẩu và cách tính thuế cho cần trục:

1. Thuế nhập khẩu:

  • Thuế nhập khẩu là nghĩa vụ phải hoàn thành đối với người nhập khẩu và được coi như là một chi phí, được tính trực tiếp và cộng vào giá vốn hàng bán.
  • Thuế nhập khẩu cần trục gồm hai loại: thuế nhập khẩu thông thường và thuế GTGT (giá trị gia tăng).
  • Thuế nhập khẩu được tính dựa trên mã HS (hệ thống mã hàng hóa) thuế nhập khẩu và công thức: Thuế nhập khẩu = Trị giá CIF x % thuế suất.
  • Trị giá CIF là tổng giá trị xuất xưởng của hàng hóa, cộng với tất cả các chi phí để đưa hàng về cửa khẩu đầu tiên của nước nhập khẩu.

2. Cách tính thuế GTGT nhập khẩu:

 • Thuế GTGT nhập khẩu được tính theo công thức: Thuế giá trị gia tăng = (Trị giá CIF + Thuế nhập khẩu) x % thuế suất.

3. Mức thuế nhập khẩu cần trục:

 • Mức thuế nhập khẩu cần trục phụ thuộc vào mã HS đã được chọn.
 • Có hai loại mức thuế nhập khẩu cần trục: thuế nhập khẩu ưu đãi và mức thuế ưu đãi đặc biệt.
 • Mức thuế ưu đãi đặc biệt áp dụng cho các quốc gia hoặc khu vực mà Việt Nam có ký hiệp định thương mại, ví dụ như Đông Âu, Châu Âu, Mỹ, Chile, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, các nước ASEAN.

4. Yêu cầu giấy chứng nhận xuất xứ:

 • Trong quá trình đàm phán giao dịch nhập khẩu, người mua nên yêu cầu người bán cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ.
 • Giấy chứng nhận xuất xứ là một chứng từ quan trọng để xác định nguồn gốc của hàng hóa và ảnh hưởng đến việc áp dụng thuế nhập khẩu và các ưu đãi liên quan.

Qua việc tra cứu mã HS, tính toán thuế nhập khẩu và yêu cầu giấy chứng nhận xuất xứ, quý vị có thể thực hiện quy trình nhập khẩu cần trục một cách chính xác và tuân thủ các quy định hải quan và thuế của nước nhập khẩu.

Hướng Dẫn Quy Trình Làm Thủ Tục Nhập Khẩu Cần Trục
Hướng Dẫn Quy Trình Làm Thủ Tục Nhập Khẩu Cần Trục

Hồ sơ làm thủ tục nhập khẩu cần trục

Bộ hồ sơ làm thủ tục nhập khẩu cần cẩu tháp, đặc biệt là các mặt hàng thông thường, được quy định trong Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018.

Bộ hồ sơ làm thủ tục nhập khẩu cần cẩu tháp bao gồm các chứng từ sau đây:

 1. Tờ khai hải quan.
 2. Hóa đơn thương mại (commercial invoice).
 3. Vận đơn (Bill of lading).
 4. Danh sách đóng gói (Packing list).
 5. Hợp đồng thương mại (Sale contract).
 6. Hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng.
 7. Chứng nhận xuất xứ (C/O) nếu có.
 8. Catalog (nếu có).

Trong bộ hồ sơ làm thủ tục nhập khẩu cần cẩu tháp như đã nêu trên, những chứng từ quan trọng nhất bao gồm: Tờ khai hải quan, hóa đơn thương mại, vận đơn, hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng. Đối với những chứng từ khác, sẽ phải bổ sung khi có yêu cầu từ phía hải quan.

Quy trình đăng kiểm

Bước 1: Đăng Ký Hồ Sơ Đăng Kiểm:

  • Quý vị có thể thực hiện đăng ký hồ sơ đăng kiểm thông qua hai phương thức: nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống một cửa quốc gia, tùy thuộc vào quy định của Cục đăng kiểm nơi quý vị đăng ký.
  • Hồ sơ có thể được tiếp nhận dưới dạng giấy hoặc trực tuyến.

Bộ Hồ Sơ Đăng Kiểm Xe Cơ Giới Bao Gồm:

  • Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe máy chuyên dùng nhập khẩu.
  • Tờ khai hải quan.
  • Hóa đơn thương mại.
  • Danh sách đóng gói.
  • Hợp đồng.
  • Tài liệu kỹ thuật.
  • Các chứng từ khác theo yêu cầu (nếu có).

Bước 2: Mang Hàng Về Kho Bảo Quản:

  • Việc kiểm tra chất lượng thường yêu cầu thời gian, do đó, quý vị cần mang hàng về kho bảo quản trước khi thực hiện kiểm tra.
  • Xác nhận từ cơ quan đăng kiểm và hải quan là điều kiện cần để mang hàng về kho bảo quản. Gia hạn cần thực hiện nếu tờ khai thông quan quá thời hạn.

Bước 3: Kiểm Tra Thực Nghiệm Xe:

  • Cơ quan đăng kiểm sẽ tiến hành kiểm tra tại kho bãi, tập trung vào các yếu tố như số máy, số khung, mức độ xả thải và khả năng vận hành.

Bước 4: Ra Kết Quả Đăng Kiểm:

  • Cục đăng kiểm sẽ so sánh kết quả kiểm tra với các tiêu chuẩn và quy chuẩn, sau đó cấp chứng thư chấp nhận hoặc ra công văn buộc tiêu hủy hàng hóa.
  • Sau khi có chứng thư đạt chất lượng, quý vị có thể tiến hành thông quan tờ khai tại Chi cục hải quan và sử dụng hoặc bán phương tiện.

Quá trình này có thể sẽ mất nhiều thời gian nếu hồ sơ không được chuẩn bị đầy đủ, tham khảo ngay dịch vụ thủ tục hải quan trọn gói để quá trình này suôn sẻ hơn.

Hướng Dẫn Quy Trình Làm Thủ Tục Nhập Khẩu Cần Trục
Hướng Dẫn Quy Trình Làm Thủ Tục Nhập Khẩu Cần Trục

Quy trình làm thủ tục nhập khẩu cần trục

Quy trình làm thủ tục nhập khẩu cần trục được quy định chi tiết trong Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018. Dưới đây là quy trình theo từng bước:

Bước 1: Khai tờ khai hải quan

 • Chuẩn bị đầy đủ chứng từ xuất nhập khẩu như hợp đồng, commercial invoice, packing list, vận đơn, chứng nhận xuất xứ, thông báo hàng đến và xác định mã HS code của hàng cần trục.
 • Nhập thông tin khai báo lên hệ thống hải quan qua phần mềm.

Bước 2: Mở tờ khai hải quan

 • Sau khi khai tờ khai hải quan, hệ thống hải quan sẽ trả về kết quả phân luồng tờ khai.
 • Nếu có luồng tờ khai, in tờ khai ra và mang bộ hồ sơ nhập khẩu xuống chi cục hải quan để mở tờ khai.
 • Thực hiện các bước mở tờ khai tùy theo phân luồng xanh, vàng, đỏ.

Bước 3: Thông quan tờ khai hải quan

 • Kiểm tra hồ sơ nhập khẩu. Nếu không có thắc mắc gì, cán bộ hải quan sẽ chấp nhận thông quan tờ khai.
 • Đóng thuế nhập khẩu cho tờ khai hải quan để mang hàng về kho bảo quản.

Bước 4: Mang hàng về kho bảo quản và sử dụng

 • Thực hiện bước thanh lý tờ khai và các thủ tục cần thiết để mang hàng về kho.
 • Sau khi có kết quả kiểm tra chất lượng, bổ sung hồ sơ cho hải quan để thông quan hàng hóa.

Đây là tổng quan về bốn bước quy trình làm thủ tục nhập khẩu cần trục. Ngoài ra, còn có nhiều chi tiết nghiệp vụ khác mà chúng tôi không đề cập ở trên.

Những lưu ý khi thực hiện các thủ tục nhập khẩu cần trục

Đây là những điểm cần lưu ý khi làm thủ tục nhập khẩu cần trục:

 1. Thuế nhập khẩu: Thuế nhập khẩu là nghĩa vụ bắt buộc phải hoàn thành khi làm thủ tục nhập khẩu cần trục.
 1. Kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu:
 • Cần kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu khi làm thủ tục cần trục.
 • Xác định loại cần trục và áp dụng theo quyết định hoặc thông tư tương ứng.
 1. Bộ phận kiểm tra chất lượng:
 • Trong quy trình nhập khẩu cần trục, có bộ phận chuyên trách kiểm tra chất lượng hàng.
 • Bộ phận này sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng theo quy định.

Xem thêm bài viết: Thủ Tục Nhập Khẩu Cẩu Tháp Và 8 Lưu Ý Quan Trọng Cần Biết

Project  Shipping hy vọng rằng hướng dẫn chi tiết về quy trình làm thủ tục nhập khẩu cần trục đã mang lại cho bạn cái nhìn toàn diện và sâu sắc về quá trình này. Bằng cách thực hiện đúng các bước và tuân thủ quy định, bạn không chỉ đảm bảo sự thuận lợi trong quá trình nhập khẩu.

Liên hệ với chúng tôi
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram
Đánh giá bài viết
LIÊN HỆ HỖ TRỢ
Gửi Form liên hệ tư vấn & báo giá

Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay khi nhận được phản hồi của Quý Khách Hàng và Doanh Nghiệp.

Hỗ trợ xuyên suốt

Đội ngũ Project Shipping cam kết mang đến cho Khách Hàng trải nghiệm vận chuyển An Toàn, Nhanh Chóng và Đúng Tiến Độ

Hỗ trợ, tư vấn & báo giá dịch vụ
Bài viết liên quan
Thủ tục nhập khẩu lều bạt cắm trại
Những lưu ý khi làm thủ tục nhập khẩu lều bạt cắm trại
Bạn đã bao giờ gặp khó khăn trong thủ tục nhập khẩu lều bạt cắm trại chưa? Nếu câu trả lời là “có”,...
thủ tục nhập khẩu phô mai
Cập nhật chi tiết quy trình thủ tục nhập khẩu phô mai 2024
“Cập nhật chi tiết quy trình thủ tục nhập khẩu phô mai 2024” là bước đột phá mới trong ngành...
Thủ Tục Xuất Khẩu Hàng Hóa
Thủ Tục Nhập Khẩu Hàng Hóa
Giấy Phép Chuyên Ngành

DOWNLOAD BẢNG GIÁ