0909 411 668 ceo@projectshipping.vn

Dưới đây là một số hình ảnh về đội ngũ phương tiện Sơ Mi Rơ Mooc Sàn Cao – Rút:

SƠMI RƠMOÓC SÀN CAO + SÀN RÚT

Kích Thước
Tổng chiều dài :12.000 – 25,000 mm
Tổng chiều rộng : 2.500 – 3.000 mm
Tổng chiều cao : 1.000 mm
Tải Trọng vận chuyển từ 20 – 50 tấn.

Project Shipping nhận vận chuyển hàng Quá khổ Quá tải, Siêu Trường Siêu Trọng bằng Phooc Cao hoặc Phooc Rút đi tất cả các tỉnh thành trong cả nước với Giá cả hợp lí – Thời gian nhan chóng – Giao hàng gọn lẹ:
– Si lô, bồn ống, nồi hơi, khung kèo nhà thép tiền chế, dây chuyền máy nghiền đá
– Kiện hàng thiết bị máy quá khổ – quá tải, Dầm Cẩu…

Call Now Button