Danh mục: Phương Tiện Vận Tải

  • Home / Phương Tiện Vận Tải

Phương Tiện SƠMI RƠMOÓC SÀN – RÚT

Dưới đây là một số hình ảnh về đội ngũ phương tiện Sơ Mi Rơ Mooc Sàn Cao và Mooc Rút: Phương tiện mooc rút chuyên chở dầm ba lăng SƠMI RƠMOÓC SÀN CAO +…

Phương tiện SƠ MI RƠ MOOC SÀN THẤP – MOOC LÙN

Dưới đây là một số hình ảnh về đội ngũ phương tiện Sơ Mi Rơ Mooc Sàn Thấp – Mooc lùn: Phương tiện mooc lùn 16 bánh Mooc trailer 8 dí thích hợp vận chuyển…

0909411668