Những điều cần nắm về CO Form Mexico 2024

Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping tự tin là một trong những nhà thầu vận tải Đa Phương Thức hàng đầu tại Việt Nam. 

Hiện nay, Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) đang trở thành một trong những tài liệu quan trọng đối với các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, cả trong và ngoài lãnh thổ quốc gia. Thế nên, việc nắm được những thông tin quan trọng về các form CO là một điều hết sức cần thiết. Trong bài viết này, Project Shipping sẽ chia sẻ cho các bạn về khái niệm CO Form Mexico và những điểm quan trọng của CO Form Mexico.

Những điều cần nắm về CO Form Mexico 2024
Những điều cần nắm về CO Form Mexico 2024

CO Form Mexico là gì?

Chứng Nhận Xuất Xứ (C/O) Form Mexico, thường được biết đến với tên gọi Anexo III, là một loại C/O đặc biệt được cấp cho các sản phẩm dệt may và giày dép được xuất khẩu đến Mexico, theo những quy định cụ thể của chính phủ Mexico.

Cơ quan có thẩm quyền cấp

Những điều cần nắm về CO Form Mexico 2024
Những điều cần nắm về CO Form Mexico 2024

Bước 1: Đăng ký Hồ Sơ Thương Nhân

Trong trường hợp lần đầu tiên nộp đơn đề nghị cấp Chứng Nhận Xuất Xứ (C/O), người đề nghị cấp C/O cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 1. Đơn đề nghị cấp C/O: Điền đầy đủ thông tin trên đơn và có dấu, chữ ký của người được ủy quyền ký đơn đề nghị cấp C/O và con dấu của thương nhân.
 2. Mẫu C/O (Form T): Mỗi lô hàng xuất khẩu cần một loại mẫu C/O. Bao gồm một bản gốc và ít nhất hai bản sao để Tổ chức cấp C/O và Người xuất khẩu lưu giữ.

Lưu ý: Các thông tin trên C/O Form T được điền bằng tiếng Anh, không cần dấu và chữ ký của Doanh nghiệp.

 1. Commercial Invoice: Một bản gốc do Doanh nghiệp phát hành.
 2. Tờ Khai Hải Quan Hàng Xuất Khẩu: Bản sao có dấu đỏ, chữ ký người có thẩm quyền của Doanh nghiệp và dấu “Sao y bản chính”. Trừ các trường hợp không yêu cầu khai báo xuất khẩu theo quy định của pháp luật.
 3. Packing List: Một bản gốc của Doanh nghiệp (nếu có).
 4. Bill of Lading: Bản sao có dấu đỏ, chữ ký người có thẩm quyền của Doanh nghiệp và dấu “Sao y bản chính”.

Bước 2: Cán Bộ Tiếp Nhận và Kiểm Tra Hồ Sơ

Sau khi tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, cán bộ sẽ thông báo với người đề nghị cấp C/O theo các trường hợp sau:

 • Được cấp C/O và thông báo thời gian cấp.
 • Yêu cầu bổ sung chứng từ.
 • Đề nghị kiểm tra lại chứng từ.
 • Từ chối cấp C/O theo quy định pháp luật.

Bước 3: Trả Giấy Chứng Nhận Xuất Xứ C/O

Sau khi quá trình kiểm tra và xác nhận hoàn tất, C/O sẽ được trả cho người đề nghị cấp. Thời gian cấp C/O có thể được thông báo trước đối với các trường hợp cần xử lý khẩn cấp.

Thủ tục xin cấp CO Form Mexico

Những điều cần nắm về CO Form Mexico 2024
Những điều cần nắm về CO Form Mexico 2024

Quy trình cấp C/O Form Mexico được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng Ký Hồ Sơ Thương Nhân

 • Thương nhân đề nghị cấp Giấy Chứng Nhận Xuất Xứ hàng hóa lần đầu tiên cần đăng ký hồ sơ thương nhân với Tổ cấp C/O của VCCI.
 • Chỉ khi đã đăng ký hồ sơ thương nhân đầy đủ và hợp lệ, thương nhân mới được xem xét cấp Giấy Chứng Nhận Xuất Xứ hàng hóa.
 • Hồ sơ thương nhân bao gồm đăng ký mẫu chữ ký, bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và danh mục cơ sở sản xuất nếu có.
 • Thương nhân cần khai báo hồ sơ qua trang điện tử comis.covcci.com.vn, và mọi thay đổi trong hồ sơ phải được cập nhật tại trang điện tử này ít nhất 2 năm một lần.

Bước 2: Nộp Hồ Sơ Đề Nghị Cấp C/O

 • Doanh nghiệp khai báo hồ sơ trên hệ thống, và hệ thống VCCI tự động cấp số C/O khi doanh nghiệp hoàn thành kê khai trên hệ thống.

Bước 3: Tiếp Nhận và Xem Xét Hồ Sơ

 • VCCI kiểm tra tính hợp lệ của bộ hồ sơ và thông báo cho thương nhân về các nội dung sau: chấp nhận cấp C/O và thông tin thời gian nhận C/O, đề nghị bổ sung chứng từ, đề nghị kiểm tra lại chứng từ, từ chối cấp C/O nếu phát hiện vi phạm theo quy định.
 • Nếu cần, VCCI có thể đề nghị kiểm tra tại cơ sở sản xuất của thương nhân theo quy định.

Bước 4: Cấp C/O

 • Sau quá trình kiểm tra, nếu bộ hồ sơ đề nghị đầy đủ và hợp lệ, VCCI sẽ chấp nhận cấp Chứng Nhận Xuất Xứ hàng hóa.
 • Thương nhân sẽ nhận được thông báo về việc cấp C/O và được cung cấp thông tin chi tiết về thời gian và cách thức nhận giấy chứng nhận.
 • Trong trường hợp cần kiểm tra tại cơ sở sản xuất, quy trình này sẽ được thực hiện trước khi cấp C/O.
 • Mọi thông tin chi tiết và hướng dẫn liên quan đến việc nhận C/O sẽ được cung cấp cho thương nhân để đảm bảo quá trình này diễn ra thuận lợi và hiệu quả.
 • Sau khi nhận được C/O, thương nhân có thể sử dụng giấy chứng nhận này khi xuất khẩu hàng hóa sang Mexico theo quy định của Mexico và theo các điều kiện đã được ghi rõ trong C/O.

Quá trình xử lý các giấy tờ liên quan đến C/O rất phức tạp và yêu cầu người nhập khẩu phải có kiến thức vững về ngoại thương và hiểu biết sâu sắc về pháp luật hải quan. Quý khách có thể tham khảo Bảng báo giá dịch vụ Thủ Tục Hải Quan Trọn Gói của chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ để có thể nhanh chóng hoàn thành các loại thủ tục để bạn có thể thuận lợi xuất nhập khẩu hàng hóa của mình.

Hướng dẫn kê khai CO Form Mexico

Những điều cần nắm về CO Form Mexico 2024
Những điều cần nắm về CO Form Mexico 2024

Ô 1: Điền đầy đủ thông tin như tên, địa chỉ (bao gồm tỉnh/thành phố và nước), số điện thoại, fax, mã số thuế/tài chính của người xuất khẩu hàng vào Mexico (*).

Ô 2: Ghi rõ thông tin về người sản xuất hàng Việt Nam, bao gồm tên đầy đủ, địa chỉ (bao gồm tỉnh/thành phố và nước), số điện thoại, fax, mã số thuế.

Ô 3: Kê khai chi tiết về người nhập khẩu hàng vào Mexico, bao gồm tên đầy đủ, địa chỉ (bao gồm tỉnh/thành phố và nước), số điện thoại, fax, mã số thuế/tài chính.

Ô 4: Ghi mã HS 6 số tương ứng với từng mặt hàng mô tả ở ô 5.

Ô 5: Mô tả chi tiết về từng mặt hàng, bao gồm tên và mô tả phải tương ứng với thông tin trên hóa đơn thương mại, cũng như phải phù hợp với mã HS. Đồng thời, ghi rõ số và ngày tờ khai hải quan hàng xuất (nếu có) như “CUSTOMS DECLARATION FOR EXPORT COMMODITIES No. DATED”. Nếu người khai báo hải quan và người gửi hàng là các đối tác khác nhau, cần rõ thông tin về người khai báo: “DECLARED BY”.

Lưu ý:

 • Kê khai số container, số niêm chì (cont./seal No.) nếu đã xác định.
 • Mô tả hàng hóa cần được ghi rõ và chi tiết, không được để thông tin không chính xác hoặc mơ hồ như “GENERAL MERCHANDISE” (hàng tổng hợp) hoặc “AND OTHER GOODS” (và các hàng khác), v.v.

Ô 6: Ghi số hóa đơn thương mại (commercial invoice number) (*).

Ô 7: Kê khai tiêu chuẩn xuất xứ mà hàng hóa đáp ứng, đặc biệt:

 • Khi hàng hóa có xuất xứ thuần túy Việt Nam, kê khai chữ A.
 • Khi hàng hóa được sản xuất chỉ từ nguyên liệu có xuất xứ Việt Nam, kê khai chữ B.
 • Khi sử dụng nguyên liệu không có xuất xứ Việt Nam để sản xuất hàng hóa và mỗi nguyên liệu này có mã HS khác mã HS của sản phẩm, kê khai chữ C.

Ô 8: Ghi rõ nước xuất xứ của hàng hóa.

Ô 9: Ghi số trang (bao gồm cả phụ lục nếu có) của C/O sau dòng “Este certificado se compone de”, và kê khai tên đầy đủ cũng như ký đóng dấu bởi người có thẩm quyền của người sản xuất Việt Nam hoặc người xuất khẩu.

Ô 10: Để trống, do người nhập khẩu Mexico sẽ hoàn thiện thông tin này.

Ô 11: Kê khai tỉnh/thành phố, nước, và ngày ký của cơ quan có thẩm quyền cấp C/O (VCCI).

Lưu ý: Theo quy định của Mexico, từ ngày 4/9/2007, nếu có bên thứ ba liên quan đến việc xuất khẩu hàng sang Mexico:

 • Ô 1: Kê khai thông tin về người xuất khẩu đầu tiên (Việt Nam) và người xuất khẩu cuối cùng (trực tiếp bán hàng cho người nhập khẩu Mexico).
 • Ô 6: Ghi số và ngày invoice của cả hai người xuất khẩu trên.

Từ 1/1/2007, không yêu cầu thị thực tại Đại sứ quán Mexico tại Hà Nội.

Xem thêm: Tổng hợp những điều quan trọng về CO Form T (Form Textile)

Trong bối cảnh ngày càng hội nhập quốc tế, việc hiểu rõ và thực hiện đúng các thủ tục liên quan đến Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) là một phần quan trọng giúp doanh nghiệp thực hiện xuất khẩu một cách hiệu quả và thuận lợi. Qua bài chia sẻ này của Project Shipping, hy vọng các bạn đã hiểu hơn về CO Form Mexico cũng như quy trình để hoàn thành loại thủ tục này.

Liên hệ với chúng tôi
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram
Đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Giới thiệu tổng quan về INCOTERMS 2010
Giới thiệu tổng quan về INCOTERMS 2010
Đối với những người làm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, thuật ngữ Incoterms là một khái niệm vô cùng quen...
Tổng hợp những điểm lưu ý quan trọng về CO Form Peru
Tổng hợp những điểm lưu ý quan trọng về CO Form Peru
Hiện nay, Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) đang trở thành một trong những tài liệu quan trọng đối...
Thủ Tục Xuất Khẩu Hàng Hóa
Thủ Tục Nhập Khẩu Hàng Hóa
Giấy Phép Chuyên Ngành

DOWNLOAD BẢNG GIÁ