Tổng hợp những thông tin quan trọng về CO Form ICO

Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping tự tin là một trong những nhà thầu vận tải Đa Phương Thức hàng đầu tại Việt Nam. 

Hiện nay, Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) đang trở thành một trong những tài liệu quan trọng đối với các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, cả trong và ngoài lãnh thổ quốc gia. Thế nên, việc nắm được những thông tin quan trọng về các form CO là một điều hết sức cần thiết. Trong bài viết này, Project Shipping sẽ chia sẻ cho các bạn về khái niệm CO Form ICO và những điểm quan trọng của CO Form ICO.

Tổng hợp những thông tin quan trọng về CO Form ICO
Tổng hợp những thông tin quan trọng về CO Form ICO

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa CO form ICO

CO form ICO được cấp bởi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) theo quy định của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO). Đây là một giấy chứng nhận xuất xứ dành cho hàng cà phê xuất khẩu từ Việt Nam đến các quốc gia. Loại hàng cà phê bao gồm cà phê chè nhân, cà phê vối nhân, cà phê đã rang, cà phê hòa tan, và các loại khác. Trong trường hợp một lô hàng cà phê có nhiều loại, phải có nhiều bộ CO form ICO tương ứng.

Tổng hợp những thông tin quan trọng về CO Form ICO
Tổng hợp những thông tin quan trọng về CO Form ICO

Không cần xin CO form ICO đối với:

 • Số lượng hàng nhỏ để tiêu dùng trực tiếp trên tàu biển, máy bay và các phương tiện chuyên chở thương mại quốc tế khác.
 • Các mẫu hàng và kiện hàng có trọng lượng tịnh cà phê nhân không quá 60 kg hoặc quy đổi tương ứng cho các loại cà phê khác.

Một bộ CO form ICO tối thiểu bao gồm 4 bản:

 • 1 bản ORIGINAL màu trắng
 • 1 bản FIRST COPY – for use by ICO London màu xanh
 • 2 bản COPY – for internal use only màu trắng

Sau khi VCCI và Hải quan ký chứng nhận xuất khẩu, đơn vị xuất khẩu gửi lại VCCI bản FIRST COPY – for use by ICO London, 1 bản COPY – for internal use only và bản sao vận đơn để gửi cho Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO).

Đơn vị xuất khẩu phải lưu giữ hồ sơ CO form ICO (bao gồm 1 bản COPY – for internal use only mộc đỏ) trong ít nhất 4 năm.

Hồ sơ xin cấp CO form ICO

Tổng hợp những thông tin quan trọng về CO Form ICO
Tổng hợp những thông tin quan trọng về CO Form ICO

Hồ sơ đề nghị cấp CO form ICO bao gồm các thành phần sau:

 1. Đơn Đề Nghị Cấp CO:
  • Đơn đề nghị cấp CO phải được khai hoàn chỉnh và có tính hợp lệ.
 2. Mẫu CO:
  • Gồm 1 bản gốc và 3 bản sao.
 3. Tờ Khai Hải Quan Xuất Khẩu:
  • Tờ khai hải quan xuất khẩu đã được thực hiện thủ tục hải quan.
  • Bản sao có chữ ký của người có thẩm quyền và dấu sao y bản chính.
 4. Hóa Đơn:
  • Hóa đơn liên quan đến giao dịch xuất khẩu.
 5. Vận Đơn:
  • Chứng từ vận đơn của hàng hóa được xuất khẩu.
 6. Chứng Từ Chứng Minh Nguồn Gốc Xuất Xứ Của Hàng Hóa:
  • Bao gồm các chứng từ như:
   • Chứng từ mua bán ủy thác xuất nhập khẩu, đặc biệt là nếu có định mức hải quan.
   • Bảng kê khai nguyên liệu sử dụng.
   • Giấy kiểm định và các chứng từ khác liên quan.

Quá trình xử lý các giấy tờ liên quan đến C/O rất phức tạp và yêu cầu người nhập khẩu phải có kiến thức vững về ngoại thương và hiểu biết sâu sắc về pháp luật hải quan. Quý khách có thể tham khảo Bảng báo giá dịch vụ Thủ Tục Hải Quan Trọn Gói của chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ để có thể nhanh chóng hoàn thành các loại thủ tục để bạn có thể thuận lợi xuất nhập khẩu hàng hóa của mình.

Hướng dẫn kê khai CO form ICO

Tổng hợp những thông tin quan trọng về CO Form ICO
Tổng hợp những thông tin quan trọng về CO Form ICO

Ô 1: Điền tên và địa chỉ đầy đủ của đơn vị xuất khẩu (hoặc người gửi hàng) Việt Nam. Điền mã số đơn vị xuất khẩu do VCCI HCM cấp vào 4 ô nhỏ góc dưới phía bên phải của ô 1.

Ô 2: Điền tên, địa chỉ của bên nhận hàng (thông báo). Điền mã số tương ứng của bên thông báo do đơn vị xuất khẩu tự cấp vào 4 ô nhỏ góc dưới phía bên phải của ô 2. Đơn vị xuất khẩu lập DANH SÁCH TÊN ĐỊA CHỈ THÔNG BÁO & MÃ SỐ TƯƠNG ỨNG theo mẫu.

Mỗi lô hàng xuất có bên nhận hàng mới, đơn vị xuất khẩu tự điền mã số (theo thứ tự tăng dần từ 0001), và tên địa chỉ đầy đủ của bên thông báo này vào danh sách. Danh sách phải xuất trình mỗi khi xin cấp CO mẫu ICO và photo sao y gửi VCCI HCM 1 bản để tổng hợp gửi ICO.

Ô 3: Điền số thứ tự CO mẫu ICO của đơn vị xuất khẩu trong vụ cà phê. Căn cứ ngày xuất hàng ra khỏi lãnh thổ Việt Nam: vụ cà phê bắt đầu từ 1/10 hàng năm và kéo dài đến hết 30/9 năm sau. Ví dụ: vụ cà phê 2002-2003 bắt đầu từ 1/10/2002 đến hết 30/9/2003.

Ô 4: Gồm 3 ô nhỏ Country code cố định khai 145; Port code: xuất khẩu từ các cảng Thành phố Hồ Chí Minh khai 01; Serial No. số thứ tự CO MẪU ICO của tổ chức cấp CO, do tổ chức này tự theo dõi và cung cấp cho đơn vị xuất khẩu khai.

Ô 5: Điền tên nước sản xuất (Vietnam) và điền vào 3 ô nhỏ góc dưới phía bên phải của ô 5 mã số tương ứng (145).

Ô 6: Điền tên nước đến (nước nhập khẩu) và mã số tương ứng (xem DANH SÁCH TÊN NƯỚC & MÃ SỐ TƯƠNG ỨNG).

Ô 7: Điền ngày xuất khẩu dạng ngày / tháng / năm (DD/MM/YYYY). Ví dụ 31/06/2003.

Ô 8: Điền tên nước chuyển tải và mã số tương ứng. Trong trường hợp chuyển thẳng khai chữ DIRECT và 3 ô mã số để trống.

Ô 9: Điền tên tàu biển vận chuyển. Điền mã số tàu tương ứng do đơn vị xuất khẩu tự cấp vào 5 ô nhỏ góc dưới phía bên phải của ô 9. Nếu không vận chuyển bằng tàu biển, hãy điền những thông tin cần thiết về phương tiện vận chuyển được sử dụng, ví dụ như bằng xe tải (by lorry), bằng tàu hỏa (by rail), bằng máy bay (by air),…

Đơn vị xuất khẩu tự lập DANH SÁCH TÊN TÀU BIỂN VẬN CHUYỂN & MÃ SỐ TƯƠNG ỨNG theo mẫu. Mỗi lô hàng xuất vận chuyển bằng tàu biển mới, đơn vị xuất khẩu tự điền mã số (theo thứ tự tăng dần từ 00001), và tên tàu biển vận chuyển này vào danh sách. Danh sách phải xuất trình mỗi khi xin cấp CO mẫu ICO và photo sao y gửi VCCI HCM 1 bản để tổng hợp gửi ICO.

Ô 10: Điền vào phần —/—-/—- các nội dung: 145 / mã số đơn vị xuất khẩu do VCCI cấp (như ô 1) / số thự tự CO mẫu ICO của đơn vị (như ô 3). Điền vào phần Other marks các dấu hiệu khác (nếu có).

Ô 11: Điền dấu X vào ô tương ứng.

Ô 12: Điền trọng lượng tịnh đã quy đổi ra kilôgam. Ví dụ xuất 18.23454 MTS (NW) điền số quy đổi ra kg: 18,234.54. Trường hợp cần thể hiện trọng lượng tịnh khác như chứng từ thì ghi rõ thêm trong ngoặc. Ví dụ: (18.23454 MTS).

Ô 13: Điền dấu X vào ô kg.

Ô 14: Điền 1 dấu X vào 1 ô tương ứng. Ghi rõ thêm chủng loại, hình thức cà phê nếu thuộc loại hàng cà phê khác. Lưu ý: mỗi CO mẫu ICO chỉ khai cho 1 loại hàng cà phê. Nếu một lô hàng cà phê gồm nhiều loại hàng cà phê thì phải tách thành nhiều CO mẫu ICO tương ứng cho mỗi loại hàng cà phê.

Ô 15: Điền dấu X vào ô phương pháp chế biến tương ứng (chế biến khô, ướt, loại bỏ chất cafêin, hữu cơ).

Ô 16: Phần bên trái điền ngày ký chứng nhận xuất khẩu dạng DD/MM/YYYY, địa điểm ký chứng nhận xuất khẩu, và ký đóng dấu của cơ quan hải quan nơi xuất hàng. Để thuận tiện cho việc đối chiếu, kiểm tra lại nên ghi rõ số và ngày tờ khai hải quan hàng xuất phía trên của phần này, chẳng hạn: Customs declaration for export comodities No. 26424/XK/KD/KV4 dated 15/10/2002.

Xem thêm: Tổng hợp những thông tin quan trọng về CO Form B

Trong bối cảnh ngày càng hội nhập quốc tế, việc hiểu rõ và thực hiện đúng các thủ tục liên quan đến Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) là một phần quan trọng giúp doanh nghiệp thực hiện xuất khẩu một cách hiệu quả và thuận lợi. Qua bài chia sẻ này của Project Shipping, hy vọng các bạn đã hiểu hơn về CO form ICO cũng như quy trình để hoàn thành loại thủ tục này.

Liên hệ với chúng tôi
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram
Đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Giới thiệu tổng quan về INCOTERMS 2010
Giới thiệu tổng quan về INCOTERMS 2010
Đối với những người làm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, thuật ngữ Incoterms là một khái niệm vô cùng quen...
Tổng hợp những điểm lưu ý quan trọng về CO Form Peru
Tổng hợp những điểm lưu ý quan trọng về CO Form Peru
Hiện nay, Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) đang trở thành một trong những tài liệu quan trọng đối...
Thủ Tục Xuất Khẩu Hàng Hóa
Thủ Tục Nhập Khẩu Hàng Hóa
Giấy Phép Chuyên Ngành

DOWNLOAD BẢNG GIÁ