Tổng hợp những điểm quan trọng về CO Form AANZ 2024

Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping tự tin là một trong những nhà thầu vận tải Đa Phương Thức hàng đầu tại Việt Nam. 

Hiện nay, Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) đang trở thành một trong những tài liệu quan trọng đối với các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, cả trong và ngoài lãnh thổ quốc gia. Thế nên, việc nắm được những thông tin quan trọng về các form CO là một điều hết sức cần thiết. Trong bài viết này, Project Shipping sẽ chia sẻ cho các bạn về khái niệm CO Form AANZ và những điểm quan trọng của CO Form AANZ.

Tổng hợp những điểm quan trọng về CO Form AANZ 2024
Tổng hợp những điểm quan trọng về CO Form AANZ 2024

CO Form AANZ là gì?

C/O form AANZ được áp dụng trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa của các quốc gia thuộc ASEAN, Australia và New Zealand. Đối với những loại hàng hóa này, ưu đãi thuế quan sẽ được áp dụng theo các cam kết trong Hiệp định AANZFTA.

Chi tiết những thông tin quan trọng về CO Form VC 2024
Chi tiết những thông tin quan trọng về CO Form VC 2024

Hiện nay, giấy chứng nhận xuất xứ mẫu AANZ được ưu đãi sử dụng cho các nước tham gia Hiệp định AANZFTA, bao gồm:

 • Bruner (Ký hiệu: BN)
 • Australia (AU)
 • Malaysia (MY)
 • Myanmar (MM)
 • Campuchia (KH)
 • Philippines (PH)
 • Indonesia (ID)
 • Singapore (SG)
 • Lào (LA)
 • Thái Lan (TH)
 • New Zealand (NZ)
 • Việt Nam (VN)

Ngoài ra, để được hưởng ưu đãi thuế quan từ Hiệp định này, hàng hóa phải được vận chuyển trực tiếp từ quốc gia xuất khẩu, theo quy định của Điều 4 Nghị định số 31 khi nhập khẩu vào Việt Nam, được Bộ Công Thương quy định.

Tổng hợp những điểm quan trọng về CO Form AANZ 2024
Tổng hợp những điểm quan trọng về CO Form AANZ 2024

Nội dung CO form AANZ

Một C/O form AANZ hợp lệ phải được lập bằng tiếng Anh (bản in đánh máy) và nội dung phải khớp với thông tin trên tờ khai hải quan và các chứng từ đi kèm. Nội dung của C/O form AANZ bao gồm các thông tin sau:

Mục 1: Thông tin về người xuất khẩu hàng hóa, bao gồm tên, địa chỉ và quốc gia xuất khẩu (ví dụ: Việt Nam).

Mục 2: Thông tin về người nhập khẩu hoặc người nhận hàng, bao gồm tên, địa chỉ và quốc gia (bất kỳ quốc gia nào tham gia Hiệp định AANZFTA).

Mục 3: Thông tin chi tiết về ngày khởi hành, phương tiện vận chuyển (máy bay hoặc tàu biển), tên cảng xuất phát và cảng đích.

Mục 4: Mục này sẽ được điền bởi cơ quan cấp C/O.

Mục 5: Thứ tự của các mặt hàng (mỗi mặt hàng có một số thứ tự riêng).

Mục 6: Ký hiệu và số hiệu của kiện hàng.

Mục 7: Số lượng kiện hàng, loại kiện hàng và mô tả chi tiết về hàng hóa (bao gồm mã HS nhập khẩu 6 số và tên thương hiệu).

Mục 8: Tiêu chí xuất xứ của hàng hóa.

Tiêu chí xuất xứ của hàng hóa là yếu tố quan trọng, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến tính hợp lệ của hàng hóa và xác định xem hàng hóa có được hưởng ưu đãi thuế quan hay không. Ở mục này, người khai báo cần ghi rõ tỷ lệ phần trăm hàng hóa được sản xuất tại quốc gia cấp C/O. Có một số trường hợp thông thường như sau:

– Xuất xứ thuần túy (100%): “WO” = Wholly Owned.
– Phần trăm cụ thể, ví dụ: 95%, có nghĩa là hàng hóa được sản xuất và có nguồn gốc ở Việt Nam đạt 95%.
Mục 9: Ghi thông tin về trọng lượng bao bì (hoặc giá trị khác) và giá trị FOB.

Mục 10: Ghi ngày tháng của hóa đơn thương mại cho lô hàng nhập khẩu vào quốc gia đích.

Mục 11: Ghi thông tin như sau:

– Dòng đầu tiên ghi tên quốc gia xuất khẩu hàng hóa.
– Dòng thứ hai ghi tên quốc gia nhập khẩu hàng hóa.
– Dòng thứ ba ghi thông tin về địa điểm, ngày tháng yêu cầu cấp C/O. Đồng thời, cần có tên, chữ ký của người ký đơn yêu cầu cấp C/O và tên chính xác của doanh nghiệp.
Mục 12: Được dành cho cán bộ cấp C/O, ghi thông tin về địa điểm, ngày tháng cấp C/O, chữ ký của cán bộ cấp C/O và dấu của tổ chức có thẩm quyền cấp C/O.

Mục 13: Tùy thuộc vào C/O form AANZ cụ thể, cán bộ cấp C/O sẽ chọn một trong năm trường hợp sau:

– “Back-to-Back Certificate of Origin” cho trường hợp C/O được cấp bởi tổ chức cấp C/O của quốc gia trung gian.
– “Subject of third-party invoice” cho trường hợp hóa đơn thương mại được phát hành bởi một doanh nghiệp có trụ sở ở quốc gia thứ ba.
– “Issued Retroactively” khi thông tin trên C/O có sai sót không cố ý hoặc có lý do chính đáng.
– “De Minimis” cho hàng hóa áp dụng khoản 1 Điều 8 của Phụ lục I.
– “Accumulation” cho hàng hóa có xuất xứ từ một quốc gia thành viên và được sử dụng trong quá trình sản xuất hàng hóa hoàn chỉnh ở quốc gia thành viên khác.

Hồ sơ xin nộp CO form AANZ tại Bộ Công thương

Để đạt được C/O Form AANZ, thương nhân và doanh nghiệp cần tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo các yêu cầu sau đây:

 1. Đơn đề nghị cấp C/O Form AANZ:
  • Đơn đề nghị cần được điền đầy đủ thông tin và đúng quy định.
 2. C/O Form AANZ:
  • Giấy tờ C/O Form AANZ cần được điền thông tin đầy đủ và chính xác.
 3. Bản sao có công chứng tờ khai hải quan:
  • Bản sao công chứng tờ khai hải quan đã hoàn tất thủ tục hải quan. Trong trường hợp hàng hóa xuất khẩu không yêu cầu khai báo hải quan, không cần phải cung cấp giấy tờ này.
 4. Bản sao công chứng hóa đơn thương mại:
  • Bản sao công chứng hóa đơn thương mại của giao dịch xuất khẩu.
 5. Vận đơn hoặc chứng từ vận tải tương đương:
  • Bản sao công chứng vận đơn hoặc chứng từ vận tải tương đương.
 6. Chứng từ giải trình và chứng minh xuất xứ hàng hóa:
  • Bản kê chi tiết mã HS nguyên liệu đầu vào và mã HS của sản phẩm đầu ra.
  • Bản sao công chứng quy trình sản xuất hàng hóa.
 7. Bản sao công chứng tờ khai hải quan về nhập khẩu nguyên liệu:
  • Đối với hàng hóa sử dụng nguyên liệu nhập khẩu, cung cấp bản sao công chứng tờ khai hải quan về nhập khẩu nguyên liệu.
 8. Bản sao công chứng hợp đồng mua bán hoặc hóa đơn giá trị gia tăng:
  • Nếu không có hóa đơn, hợp đồng, cung cấp xác nhận từ người cung cấp hoặc xác nhận từ chính quyền địa phương nơi cung cấp nguyên liệu.
 9. Giấy phép xuất khẩu hàng hóa:
  • Nếu có, cung cấp bản sao công chứng giấy phép xuất khẩu hàng hóa.
 10. Các chứng từ, tài liệu cần thiết khác:
  • Bất kỳ giấy tờ bổ sung nào khác theo yêu cầu của tổ chức cấp C/O.

Lưu ý: Trong trường hợp tờ khai đã hoàn thành nhưng thủ tục hải quan chưa được thực hiện, người xin cấp C/O vẫn có thể nộp giấy tờ này, nhưng thời hạn không quá 15 ngày kể từ khi cấp C/O. Tổ chức cấp C/O có thể yêu cầu bản chính của bộ hồ sơ để đối chiếu ngẫu nhiên.

Quá trình xử lý các giấy tờ liên quan đến C/O rất phức tạp và yêu cầu người nhập khẩu phải có kiến thức vững về ngoại thương và hiểu biết sâu sắc về pháp luật hải quan. Quý khách có thể tham khảo Bảng báo giá dịch vụ Thủ Tục Hải Quan Trọn Gói của chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ để có thể nhanh chóng hoàn thành các loại thủ tục để bạn có thể thuận lợi xuất nhập khẩu hàng hóa của mình.

Tổng hợp những điểm quan trọng về CO Form AANZ 2024
Tổng hợp những điểm quan trọng về CO Form AANZ 2024

Quy trình xin cấp CO form AANZ

Để xin cấp C/O form AANZ, thương nhân có thể thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Thương nhân đề xuất đơn xin cấp C/O tại trang web ecosys.gov.vn hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng của Tổ chức cấp C/O. Nếu là lần đầu đăng ký, thương nhân phải khai báo hồ sơ thương nhân để tiếp tục quy trình xin C/O.

Bước 2: Gửi C/O form AANZ, đã kê khai đầy đủ, và đính kèm các chứng từ liên quan qua hệ thống ecosys.gov.vn hoặc trực tiếp đến Tổ chức cấp C/O tại địa chỉ đã đăng ký hồ sơ thương nhân.

Bước 3: Tổ chức cấp C/O kiểm tra tính hợp lệ của bộ hồ sơ. Tùy thuộc vào tình trạng, kết quả sẽ được thông báo cho thương nhân theo một trong 5 trường hợp sau:

 • Chấp nhận C/O và thông báo thời gian cụ thể khi thương nhân có thể nhận C/O.
 • Đề nghị bổ sung chứng từ, cung cấp thông tin chi tiết về chứng từ cần bổ sung.
 • Đề nghị kiểm tra lại chứng từ, nêu rõ nội dung cụ thể cần kiểm tra.
 • Từ chối cấp C/O (đối với C/O quy định tại Nghị định số 31/2018/NĐ-CP).
 • Đề nghị kiểm tra cơ sở sản xuất (theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP).

Bước 4: Cán bộ cấp C/O thực hiện kiểm tra thông tin, nhập dữ liệu vào hệ thống, và trình người có thẩm quyền ký cấp C/O.

Bước 5: Người có thẩm quyền của Tổ chức cấp C/O ký cấp giấy C/O.

Bước 6: Sau khi hoàn tất quá trình cấp C/O, cán bộ cấp C/O đóng dấu vào sổ và trả giấy C/O cho thương nhân.

Lưu ý khi làm CO form AANZ

Trong quá trình đăng ký C/O form AANZ, những điều quan trọng cần lưu ý bao gồm:

 1. Chỉnh sửa Thông Tin: Thông tin trong C/O form AANZ không được phép tẩy xóa hoặc thêm mới. Nếu có sự thay đổi, chỉ được thực hiện bằng cách gạch bỏ và bổ sung thông tin cần thiết. Mọi sự thay đổi phải được sự chấp thuận của cán bộ cấp C/O và được xác nhận bởi Tổ chức cấp C/O. Các phần trống sẽ được gạch chéo để ngăn chặn thêm thông tin.
 2. Thời Gian Cấp C/O: C/O cần được cấp trong khoảng thời gian sớm nhất, không vượt quá 3 ngày kể từ ngày xuất khẩu hàng hóa.
 3. C/O Retroactively: Trong một số trường hợp ngoại lệ, C/O form AANZ có thể được cấp sau nhưng không quá 12 ngày tính từ ngày xuất khẩu và phải được đánh dấu “ISSUED RETROACTIVELY.”
 4. Tổ Chức Cấp C/O Nước Trung Gian: Tổ chức cấp C/O ở quốc gia trung gian có thể cấp C/O đồng thời với quá trình vận chuyển qua quốc gia đó.
 5. Xin Cấp Lại C/O Bị Mất: Trong trường hợp C/O form AANZ bị mất, thất lạc, hoặc hư hỏng, người đại diện ủy quyền có thể yêu cầu cấp lại bản C/O từ tổ chức cấp C/O. Điều kiện để xin cấp lại là bản C/O gốc được lưu trữ tại Tổ chức cấp C/O và bản sao phải có dòng chữ “CERTIFIED TRUE COPY”. Bản sao C/O phải mang ngày cấp trùng với bản gốc và không quá 12 tháng kể từ ngày cấp bản C/O gốc.

Xem thêm: Chi tiết những thông tin quan trọng về CO Form VC 2024

Trong bối cảnh ngày càng hội nhập quốc tế, việc hiểu rõ và thực hiện đúng các thủ tục liên quan đến Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) là một phần quan trọng giúp doanh nghiệp thực hiện xuất khẩu một cách hiệu quả và thuận lợi. Qua bài chia sẻ này của Project Shipping, hy vọng các bạn đã hiểu hơn về CO Form VC cũng như quy trình để hoàn thành loại thủ tục này.

Liên hệ với chúng tôi
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram
Đánh giá bài viết
LIÊN HỆ HỖ TRỢ
Gửi Form liên hệ tư vấn & báo giá

Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay khi nhận được phản hồi của Quý Khách Hàng và Doanh Nghiệp.

Hỗ trợ xuyên suốt

Đội ngũ Project Shipping cam kết mang đến cho Khách Hàng trải nghiệm vận chuyển An Toàn, Nhanh Chóng và Đúng Tiến Độ

Hỗ trợ, tư vấn & báo giá dịch vụ
Bài viết liên quan
Giới thiệu tổng quan về INCOTERMS 2010
Giới thiệu tổng quan về INCOTERMS 2010
Đối với những người làm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, thuật ngữ Incoterms là một khái niệm vô cùng quen...
Tổng hợp những điểm lưu ý quan trọng về CO Form Peru
Tổng hợp những điểm lưu ý quan trọng về CO Form Peru
Hiện nay, Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) đang trở thành một trong những tài liệu quan trọng đối...
Thủ Tục Xuất Khẩu Hàng Hóa
Thủ Tục Nhập Khẩu Hàng Hóa
Giấy Phép Chuyên Ngành

DOWNLOAD BẢNG GIÁ