Tất Tần Tật Về Thủ Tục Nhập Khẩu Bình Chứa Khí Mới Nhất

Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping tự tin là một trong những nhà thầu vận tải Đa Phương Thức hàng đầu tại Việt Nam. 

Trong bối cảnh thị trường quốc tế ngày càng mở rộ và đa dạng, việc nhập khẩu bình chứa khí đặt ra nhiều thách thức và yêu cầu nghiêm túc trong quản lý thủ tục hải quan. Project Shipping tự hào giới thiệu đến các bạn bài viết này, giúp thực hiện thủ tục nhập khẩu bình chứa khí một cách hiệu quả.

Tất Tần Tật Về Thủ Tục Nhập Khẩu Bình Chứa Khí Mới Nhất
Tất Tần Tật Về Thủ Tục Nhập Khẩu Bình Chứa Khí Mới Nhất

Chính sách làm thủ tục nhập khẩu bình chứa khí

Chính sách nhập khẩu bình chữa khí và quy trình làm thủ tục nhập khẩu bình chứa khí được điều chỉnh bởi các văn bản pháp luật sau:

 1. Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008.
 2. Công văn 5488/TCHQ-TXNK ngày 18/08/2017.
 3. Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, sửa đổi và bổ sung bởi Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018.
 4. Quyết định số 3810/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019.
 5. Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018.
 6. Thông tư 22/2018/TT-BLĐTBXH ngày 06/12/2018.
 7. Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.
 • Theo các văn bản pháp luật trên, bình chữa khí không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất nhập khẩu. Đối với bình chữa khí đã qua sử dụng, được phép nhập khẩu sau khi tuân thủ các điều chỉnh trong Quyết định 18/2019/QĐ-TTg.

Nếu bình chữa khí có áp suất làm việc định mức trên 0,7 bar khi nhập khẩu, thì phải thực hiện thủ tục đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu. Bình chữa khí được quản lý theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo thông tư 22/2018/TT-BLĐTBXH.

Mã HS và thuế nhập khẩu bình chứa khí

Tra cứu mã HS là việc làm quan trong nhất khi làm thủ tục nhập khẩu bình chứa khí. Mã HS là chuỗi mã đươc quy định cho từng loại hàng trên toàn thế giới. Thông thường giống nhau ít nhất từ 4 đến 6 số. Vì thế, khi làm thủ tục nhập khẩu quý vị nên tham khảo mã hs của người bán cung cấp.

Dưới đây là danh sách mã HS và các loại thuế phải đóng khi tiến hành thủ tục nhập khẩu bình chứa khí:

Mô tả Mã hs Thuế NK ưu đãi(%) Thuế GTGT

Bình chứa khí bằng nhựa

Mã hs bình chứa khí bằng nhựa. 39233020 10 8
Bình chứa khi bằng sắt hoặc thép dùng trong vận chuyển
Mã hs bình chứa khí bằng sắt hoặc thép, có dung tích 300 lít sử dụng trong vận chuyển, được lót hoặc được cách nhiệt. 73090011 5 10
Mã hs bình chứa khí bằng sắt hoặc thép sử dụng trong vận chuyển, có dung tích 300 lít khác. 73090019 5 10
Bình chứa khí bằng sắt hoặc thép không dùng trong vận chuyển
Mã hs bình chứa khí bằng sắt hoặc thép, có dung tích 300 lít, được lót hoặc được cách nhiệt. 73090091 5 10
Mã hs bình chứa khí bằng sắt hoặc thép, có dung tích 300 lít khác. 73090099 5 10

Bình chứa dầu, khí hóa lỏng

Mã hs bình chứa khí bằng sắt hoặc thép đúc liền, dung tích dưới 30 lít, dùng để chứa LPG. 73110023 20 10
Mã hs bình chứa khí bằng sắt hoặc thép đúc liền, dung tích từ 30 lít đến dưới 110 lít, dùng để chứa LPG. 73110024 5 10
Mã hs bình chứa khí bằng sắt hoặc thép đúc liền, dùng đển chứa LPG. 73110025 0 10

Bình chứa khí đúc liền

Mã hs bình chứa khí bằng sắt hoặc thép đúc liền, dung tích dưới 30 lít khác. 73110026 20 10
Mã hs bình chứa khí bằng sắt hoặc thép đúc liền, dung tích từ 30 lít đến 110 lít khác. 73110027 5 10
Mã hs bình chứa khí bằng sắt hoặc thép đúc liền khác. 73110029 0 10
Mã hs bình chứa khí bằng sắt hoặc thép có dung tích dưới 7.3 lít. 73110091 17 10
Mã hs bình chứa khí bằng sắt hoặc thép có dung tích trên 7.3 lít nhưng dưới 30 lít. 73110092 17 10
Mã hs bình chứa khí bằng sắt hoặc thép có dung tích từ 30 lít đến 110 lít. 73110094 5 10
Mã hs bình chứa khí bằng sắt hoặc thép khác. 73110099 0 10

Bình chứa khí bằng nhôm

Mã hs bình chứa khí bằng nhôm, có dung tích trên 300 lít. 76110000 5 10
Mã hs bình chứa khí khác. 76130000 3 10

Ngoài ra, còn có mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt. Mức thuế ưu đãi đặc biệt áp dụng cho những mặt hàng được nhập khẩu từ những quốc gia và vùng lãnh thổ và Việt Nam ký hiệp định thương mại. Để áp được mức thuế ưu đãi đặc biệt thì hàng nhập khẩu phải có chứng nhận xuất xứ đúng mẫu.

Bộ hồ sơ làm thủ tục nhập khẩu bình chứa khí

Bộ hồ sơ làm thủ tục nhập khẩu bình chứa khí, cũng như các mặt hàng thông thường khác, được quy định cụ thể trong Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, và đã có sửa đổi bổ sung theo Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018.

Bộ hồ sơ này bao gồm các chứng từ quan trọng như sau:

 1. Tờ Khai Hải Quan: Đơn yêu cầu hải quan và thông tin chi tiết về hàng hóa nhập khẩu.
 2. Hóa Đơn Thương Mại (Commercial Invoice): Chứng nhận về giá trị thương mại của bình chứa khí.
 3. Vận Đơn (Bill of Lading): Giấy tờ xác nhận việc vận chuyển hàng hóa từ nguồn gốc đến điểm đến.
 4. Danh Sách Đóng Gói (Packing List): Liệt kê chi tiết về cách đóng gói và nội dung của từng bưu kiện.
 5. Hợp Đồng Thương Mại (Sale Contract): Bản hợp đồng giữa người mua và người bán, xác định điều kiện giao hàng và thanh toán.
 6. Hồ Sơ Đăng Ký Kiểm Tra Chất Lượng: Tài liệu liên quan đến quá trình đăng ký và kiểm tra chất lượng của bình chứa khí.
 7. Chứng Nhận Xuất Xứ (C/O) (Nếu Có): Chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, có thể được yêu cầu để hưởng thuế ưu đãi.
 8. Catalog (Nếu Có): Tài liệu mô tả chi tiết về sản phẩm, giúp hiểu rõ về đặc tính kỹ thuật của bình chứa khí.
 • Những chứng từ quan trọng nhất trong bộ hồ sơ là Tờ Khai Hải Quan, Hóa Đơn Thương Mại, Vận Đơn, và Hồ Sơ Đăng Ký Kiểm Tra Chất Lượng. Các chứng từ khác sẽ được bổ sung theo yêu cầu từ phía hải quan.

Chứng nhận xuất xứ, mặc dù không bắt buộc, nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc hưởng thuế ưu đãi đặc biệt. Đây là toàn bộ những chứng từ cần thiết để thực hiện quá trình làm thủ tục nhập khẩu bình chứa khí.

Tất Tần Tật Về Thủ Tục Nhập Khẩu Bình Chứa Khí Mới Nhất
Tất Tần Tật Về Thủ Tục Nhập Khẩu Bình Chứa Khí Mới Nhất

Quy trình đăng ký kiểm tra chất lượng

Quy trình đăng ký kiểm tra chất lượng bình chữa khí khi nhập khẩu có các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị bộ hồ sơ

Bộ hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng bình chữa khí tuân theo quy định trong Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018. Sau khi có đầy đủ bộ hồ sơ, doanh nghiệp cần đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để đăng ký kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu.

Bước 2: Nhận xác nhận đăng ký kiểm tra chất lượng

Sau khi nhận hồ sơ đăng ký từ doanh nghiệp trong khoảng thời gian làm việc từ 2-3 ngày, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ xác nhận đơn đăng ký. Có đơn đăng ký, doanh nghiệp có thể tiến hành mở tờ khai hải quan và thực hiện các bước mang hàng về bảo quản.

Bước 3: Kiểm tra chất lượng máy móc

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội không tiến hành kiểm tra chất lượng trực tiếp. Các tổ chức được cấp phép kiểm tra chuyên ngành cho bình chữa khí mới được phép kiểm tra. Doanh nghiệp sẽ đăng ký hồ sơ kiểm tra chất lượng lên các tổ chức. Sau khi nhận hồ sơ đăng ký, các đơn vị kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng.

Bước 4: Bổ sung kết quả hợp chuẩn hợp quy

Sau khi kiểm tra chất lượng theo các tiêu chuẩn quy định, tổ chức kiểm tra sẽ đưa ra quyết định và cấp chứng thư đạt chuẩn. Có chứng thư này, doanh nghiệp sẽ bổ sung cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Lúc này, có thể đưa kết quả xác nhận để bổ sung cho hải quan và thông quan hàng hóa.

Trên đây là 4 bước cơ bản để làm thủ tục đăng ký kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu bình chữa khí. Tham khảo ngay dịch vụ thủ tục hải quan trọn gói tại Project Shipping

Tất Tần Tật Về Thủ Tục Nhập Khẩu Bình Chứa Khí Mới Nhất
Tất Tần Tật Về Thủ Tục Nhập Khẩu Bình Chứa Khí Mới Nhất

Quy trình làm thủ tục nhập khẩu bình chứa khí

Quy trình làm thủ tục nhập khẩu bình chứa khí được quy định rất cụ thể trong Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, được sửa đổi và bổ sung bởi Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018.

Dưới đây là quy trình nhập khẩu bình chứa khí chi tiết:

Bước 1: Khai báo hải quan

Thu thập đầy đủ chứng từ xuất nhập khẩu như hợp đồng, hóa đơn thương mại, danh sách đóng gói, vận đơn, chứng nhận xuất xứ và thông báo hàng đến. Xác định mã HS code cho bình chứa khí và nhập thông tin khai báo lên hệ thống hải quan.

Bước 2: Mở tờ khai hải quan

Sau khi hoàn thành khai báo hải quan, hệ thống hải quan sẽ trả về kết quả phân luồng tờ khai. In tờ khai và mang bộ hồ sơ nhập khẩu xuống cục hải quan để mở tờ khai. Thực hiện các bước mở tờ khai tương ứng với phân luồng xanh, vàng, đỏ.

Bước 3: Thông quan tờ khai hải quan

Sau khi kiểm tra hồ sơ và không có vấn đề gì, cán bộ hải quan sẽ chấp nhận thông quan tờ khai. Thanh toán thuế nhập khẩu cho tờ khai hải quan để hoàn tất quá trình thông quan.

Bước 4: Nhận hàng và bảo quản

Sau khi hoàn tất tờ khai thông quan, bạn có thể tiến hành các thủ tục cuối cùng để nhận hàng về kho và tiến hành bảo quản và sử dụng theo yêu cầu.

Lưu ý: Ngoài các bước chính trên, còn có nhiều chi tiết nghiệp vụ khác liên quan đến quy trình nhập khẩu bình chứa khí mà chúng tôi không thể đề cập đầy đủ ở đây. Để biết thêm thông tin chi tiết và tư vấn, vui lòng liên hệ với cơ quan hải quan hoặc chuyên gia phù hợp.

Những lưu ý khi làm thủ tục nhập khẩu bình chứa khí

 1. Nghĩa Vụ Thuế Nhập Khẩu: Thuế nhập khẩu là nghĩa vụ pháp lý và tài chính mà bạn cần hoàn thành khi thực hiện thủ tục nhập khẩu bình chứa khí.
 2. Kiểm Tra Chất Lượng Cho Bình Chứa Áp Suất: Bình chứa khí có áp suất làm việc định mức trên 0,7 bar khi nhập khẩu cần phải trải qua kiểm tra chất lượng để đảm bảo an toàn và tuân thủ các quy định.
 3. Thủ Tục Nhập Khẩu Chung Với Khí: Trong trường hợp nhập khẩu chung với khí, bình chứa khí không yêu cầu kiểm tra chất lượng đặc biệt.

Xem thêm: Làm Thủ Tục Nhập Khẩu Bồn Chứa Bể Chứa năm 2024

Trên đây là toàn bộ những gì Project Shipping muốn gửi gắm đến bạn. Chúng tôi hy vọng rằng thông tin trong bài viết sẽ là nguồn động viên và hỗ trợ quý độc giả trong việc thực hiện thành công thủ tục nhập khẩu bình chứa khí.

Liên hệ với chúng tôi
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram
Đánh giá bài viết
LIÊN HỆ HỖ TRỢ
Gửi Form liên hệ tư vấn & báo giá

Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay khi nhận được phản hồi của Quý Khách Hàng và Doanh Nghiệp.

Hỗ trợ xuyên suốt

Đội ngũ Project Shipping cam kết mang đến cho Khách Hàng trải nghiệm vận chuyển An Toàn, Nhanh Chóng và Đúng Tiến Độ

Hỗ trợ, tư vấn & báo giá dịch vụ
Bài viết liên quan
Thủ tục nhập khẩu lều bạt cắm trại
Những lưu ý khi làm thủ tục nhập khẩu lều bạt cắm trại
Bạn đã bao giờ gặp khó khăn trong thủ tục nhập khẩu lều bạt cắm trại chưa? Nếu câu trả lời là “có”,...
thủ tục nhập khẩu phô mai
Cập nhật chi tiết quy trình thủ tục nhập khẩu phô mai 2024
“Cập nhật chi tiết quy trình thủ tục nhập khẩu phô mai 2024” là bước đột phá mới trong ngành...
Thủ Tục Xuất Khẩu Hàng Hóa
Thủ Tục Nhập Khẩu Hàng Hóa
Giấy Phép Chuyên Ngành

DOWNLOAD BẢNG GIÁ