5 quyển sách hay về logistics

Công ty TNHH Vận Tải Project Shipping tự tin là một trong những nhà thầu vận tải Đa Phương Thức hàng đầu tại Việt Nam. 

Vận chuyển hàng hóa từ Ấn Độ (India) về Việt Nam
5 quyển sách Logistics nhất định phải đọc để nâng cao kiến thức chuyên ngành (FILE PDF)
Logistics là thuật ngữ rất phổ biến trong lĩnh vực kinh doanh hiện nay và tại Việt Nam những năm qua...

DOWNLOAD BẢNG GIÁ