Thông Tin Dự Án

Tóm Tắt Dự Án:

Vừa qua, Project Shipping đã tiến hành vận chuyển, cẩu hàng và lashing xe cẩu an toàn chuyên nghiệp. Chúng tôi đã lên phương án vận chuyển và kiểm tra sức nâng của Cảng Vụ để nhằm cẩu được thân xe cẩu. Bên cạnh đó, chúng tôi đã tiến hành lashing chằng buộc hàng hóa trên boong tàu và book tàu vận chuyển từ Trung Quốc đi Brazil thành công tốt đẹp.

Dưới đây là một số hình ảnh trong quá trình làm hàng tại Project Shipping.

NHẬN BÁO GIÁ NGAY

Scores: 4.3 (12 votes)