0909 411 668 ceo@projectshipping.vn

Project Shipping là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực vận chuyển đa phương thức hàng Siêu Trường Siêu Trọng, Quá Khổ Quá Tải và hàng Dự Án

Vận chuyển đa phương thức

Vận chuyển Thiết bị Siêu Trường Siêu Trọng từ Trung Quốc về Việt Nam

Project Shipping là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực vận tải đa phương thức hàng Siêu Trường Siêu Trọng, Quá Khổ Quá Tải và hàng Dự Án Trong Nước và Quốc Tế bằng các phương tiện chuyên dụng như:
– Các loại MOOC: Mooc sàn, mooc lùn, mooc rút, MODULE thủy lực…
– Các loại tàu Rời (Break Bulk)
– Tàu RO-RO
– Xà lan
– Chuyên các loại Cont Flatrack và Open Top

    

Call Now Button