Thông Tin Dự Án Vận Chuyển Thiết Bị Dầu Khí

Tóm Tắt Dự Án:

Vừa qua, Project Shipping đã tiến hành vận chuyển hàng thiết bị Dầu Khí an toàn và đúng tiến độ. Chúng tôi đã trực tiếp lên phương án đóng kiện và lashing nhằm đảm bảo an toàn trong việc vận chuyển. Sau khi đóng kiện chúng tôi đã cẩu hàng lên cont 40OT và tiến hành lashing. Mặt hàng Thiết Bị dầu khí này được sản xuất tại Trung Quốc và được vận chuyển đến Shanghai tiếp đó đến Algeria.

Dưới đây là một số hình ảnh trong quá trình làm hàng tại Project Shipping.

NHẬN BÁO GIÁ NGAY

Scores: 4.4 (6 votes)