Thẻ: HÃNG TÀU MSC

  • Home / HÃNG TÀU MSC

HÃNG TÀU ONE

Thông tin giới thiệu Ocean Network Express ( Hãng tàu ONE) là một hãng tàu được sáp nhập từ ba hãng tàu lớn nhất Nhật Bản. Gồm NYK (Nippon Yusen Kaisha), MOL (Mitsui OSK Lines),…

HÃNG TÀU APL

Giới thiệu thông tin hãng tàu APL Hãng tàu APL bắt nguồn từ công ty Pacific Mail Steamship Company do William Henry Aspinwall thành lập tại Hoa Kỳ vào năm 1848 tại California, Hoa Kỳ. Năm…

HÃNG TÀU MSC

Mediterranean Shipping Company Giới thiệu thông tin Mediterranean Shipping Company S.A. (Hãng tàu MSC) hiện là công ty vận tải container lớn thứ hai trên thế giới. Tính đến tháng 6 năm 2020, MSC vận…

0909411668