Thẻ: 5 quyển sách hay về logistics

  • Home / 5 quyển sách hay về logistics
Vận chuyển hàng hóa từ Ấn Độ (India) về Việt Nam

5 quyển sách Logistics nhất định phải đọc để nâng cao kiến thức chuyên ngành (FILE PDF)

Logistics là thuật ngữ rất phổ biến trong lĩnh vực kinh doanh hiện nay và tại Việt Nam những năm qua cũng có rất nhiều start-up thành công trong lĩnh vực này. Nhưng các đầu…

0909411668