Thông Tin Dự Án Vận Chuyển cho Nhà máy Chenglong Paper

nhà máy chenglong paper

Tóm Tắt Dự Án:

Vừa qua, Project Shipping đã tiến hành vận chuyển dây chuyền máy móc thiết bị cho nhà máy Chenglong Paper Bình Dương an toàn chuyên nghiệp. Chúng tôi đã lên phương án vận chuyển và sắp xếp hàng hóa gọn gàng để tiết kiệm số lượng xe nhằm tiết kiệm chi phí cho Khách Hàng nhất có thể. Bên cạnh đó, chúng tôi đã tiến hành lashing chằng buộc hàng hóa an toàn trên xe nhằm đảm bảo cho hàng hóa được an toàn nguyên vẹn không xảy ra bất cứ vấn đề gì. 

Dưới đây là một số hình ảnh trong quá trình làm hàng tại Project Shipping.

 

NHẬN BÁO GIÁ NGAY

Scores: 4.2 (18 votes)