0909 411 668 ceo@projectshipping.vn

Vừa qua, Project Shipping đã tiến hành vận chuyển, di dời và lắp đặt hệ thống máy cộng hưởng từ Sgina Creator (MRI) thành công tốt đẹp. Máy MRI được nhập khẩu từ USA về Việt Nam qua cửa khẩu Tân sơn nhất bằng máy bay chuyên dụng (Charter chuyên vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng). Tiếp đó, Project Shipping tiếp tục tiến hành vận chuyển và lắp đặt tại 2 bệnh viện lớn là bệnh viện Hoàn Hảo Bình Dương và bệnh viện Medic Bình Dương.

Vận chuyển, di dời và lắp đặt hệ thống máy cộng hưởng từ Sgina Creator (MRI)

Máy cộng hưởng từ Sgina Creator (MRI)

Project Shipping là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực vận tải đa phương thức hàng Siêu Trường Siêu Trọng, Quá Khổ Quá Tải và hàng Dự Án Trong Nước và Quốc Tế bằng các phương tiện chuyên dụng. 

    

Call Now Button