Thông Tin Dự Án Vận Chuyển 6 cont opentop

Vận chuyển cont Opentop

Tóm Tắt Dự Án:

Vừa qua, Project Shipping đã tiến hành book tàu, làm thủ tục hải quan và vận chuyển 6 cont Opentop dây chuyền máy móc thiết bị an toàn chuyên nghiệp, đúng tiến độ của dự án xây dựng nhà máy. Chúng tôi đã lên kế hoạch book tàu, tìm cont và tàu phù hợp đối với kích thước hàng hóa và tiến độ nhà máy. Sau khi thông quan hàng hóa, chúng tôi đã sắp xếp phương tiện mooc lùn để vận chuyển 6 cont từ Cát Lái về nhà máy tại Bình Dương an toàn. 

Dưới đây là một số hình ảnh trong quá trình làm hàng tại Project Shipping.

NHẬN BÁO GIÁ NGAY

Scores: 4.2 (11 votes)